5 ΜΚΟ αναζητούν προσωπικό σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Σπάρτη

29/11/16 • 18:12 | UPD 29/11/16 • 18:12

Παιδαγωγός στα Παιδικά Χωριά SOS

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος αναζητούν παιδαγωγό για τη στελέχωση των δραστηριοτήτων του Παιδικού Χωριού SOS Κρήτης, στην πόλη του Ηρακλείου.

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει: πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Σπουδών (Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικής, Κοινωνικής Εργασίας), προϋπηρεσία σε προγράμματα ψυχικής υγείας παιδιού και οικογενειών ή/και σε δομές φροντίδας οικογένειας και παιδιού, ηλικία 25 έως 32 ετών, υψηλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητας, επικοινωνίας και δημιουργικότητας, ενδιαφέρον για το αντικείμενο, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, υπευθυνότητα, εμπειρία συνεργασίας σε διεπιστημονική ομάδα, ικανότητα να λειτουργήσει ως πρόσωπο αναφοράς σε παιδιά που προστατεύονται στις δομές των Παιδικών Χωριών SOS, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άρρενες υποψηφίους), πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet), καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει των πιστοποιημένων διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού του Σωματείου που περιλαμβάνουν α. προεπιλογή των αιτήσεων και β. διενέργεια συνεντεύξεων. Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται δεκτή μέχρι 01/12/2016, μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση soshr@sos-villages.gr, υπόψη: κας Αλεξάνδρας Λύγγρη.

Υπεύθυνος επικοινωνίας στην ΑΡΣΙΣ

Η ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία θέση εργασίας για το τμήμα επικοινωνίας του φορέα. Στα απαραίτητα προσόντα περιλαμβάνονται το πτυχίο ΑΕΙ (προτιμητέα κατεύθυνση: ΜΜΕ και Επικοινωνίας), η εμπειρία στην προσέλκυση χορηγών, η άριστη γνώση αγγλικών, η άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η άριστη γνώση εργαλείων επικοινωνίας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι βασικές γνώσεις πληροφορικής (site κ.λπ.), η άριστη δυνατότητα συγγραφής κειμένων (παρουσιάσεις, επιστολές, Δελτία Τύπου κ.λπ.) και οι άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 2/12/2016, στην ηλεκτρονική διεύθυνση infothes@arsis.gr, με θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Συντονιστής Πεδίου στους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας ζητούν να καλύψουν μία θέση για συντονιστή Πεδίου. Ο/η συντονιστής/στρια θα διασφαλίσει την προετοιμασία και την ανάπτυξη της ψυχοκοινωνικής και της ιατρικής ομάδας, σύμφωνα με τη λογική της παρέμβασης και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου. Επίσης θα συνεργάζεται στενά με τον ιατρό (MD) που είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και την παροχή δωρεάν και ποιοτικής περίθαλψης στους ασθενείς, θα εκτελεί παραγγελίες/εντολές (ιατρικές με τον MD, υλικοτεχνικές, ταμειακής ροής) και θα υπογράφει έντυπα εντολών αγοράς μέχρι ενός ορισμένου ποσού, θα ενημερώνει τις ομάδες και θα οργανώνει καθημερινές και εβδομαδιαίες συναντήσεις προσωπικού για παρακολούθηση διάφορων θεμάτων, θα διευθύνει την ομάδα (διασφαλίζοντας αποδοτικότητα και θετικό κλίμα μεταξύ των ομάδων), θα προλαμβάνει ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού και όπου απαιτείται θα ενθαρρύνει και θα διευκολύνει την εκπαίδευση του προσωπικού και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, θα διαχειρίζεται τα σχέδια ανάπτυξης της κινητής μονάδας και θα συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες για τη διασφάλιση της παρουσίας των ομάδων των ΓτΚ και της σύνδεσης με άλλες υπηρεσίες/δομές Υγείας & ΜΚΟ στην περιοχή, θα δίνει εβδομαδιαία αναφορά στον operational manager με εβδομαδιαίες εκθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω e-mail recruitment@mdmgreece.gr στα αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «Συντονιστής/στρια Πεδίου» έως τις 5/12/2016.

Νοσηλευτής στη MKO ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, λειτουργεί την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας στη Σπάρτη, η οποία χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Στο πλαίσιο λειτουργίας της, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ προκηρύσσει μία (1) θέση νοσηλευτή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης. Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται έως 4 Δεκεμβρίου 2016. Αποστολή βιογραφικών: Ηρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα ή n.katsiaras@mkoapostoli.gr, υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Κατσιάρας: 213 0184441.

Θέσεις εργασίας στην οργάνωση WWF

Ως μέλος της ομάδας του Direct Dialogue, καλείσαι να συζητήσεις με τον κόσμο για τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις και να ζητήσεις τη δική του συμμετοχή στη λύση. Στόχος μας η εγγραφή νέων οικονομικών υποστηρικτών για τη δράση του WWF. Η ομάδα του Αμεσου Διαλόγου εργάζεται στο δρόμο στην Αθήνα, σε κεντρικά σημεία αλλά και προάστια της πόλης. Αμοιβή: 475 ευρώ μικτά το μήνα (περίπου 400 ευρώ καθαρά, με ασφάλεια ΙΚΑ) και δυνατότητες εξέλιξης. Ωράριο 9.30-2.30 μ.μ., Δευτέρα με Παρασκευή. Αρχική σύμβαση για ένα μήνα, με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου μετά από αξιολόγηση. Αιτήσεις στο: www.wwf.gr/dd

ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» της Έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου