86 φύλακες, αρχαιολόγοι και εργάτες σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

29/11/16 • 18:04 | UPD 29/11/16 • 18:05

Οκτώ φορείς θα ενισχυθούν με 86 υπαλλήλους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής: αίτηση με την οποία να δηλώνουν τη συγκεκριμένη θέση που ενδιαφέρονται να καλύψουν, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας και των δύο όψεων, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού σπουδών, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους), βεβαίωση πολυτεκνικής ιδιότητας, βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (αν υπάρχει) και βεβαίωση τυχόν προϋπηρεσίας στο ΥΠΠΟ.

Για τις θέσεις των αρχαιολόγων απαραίτητα είναι το πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία, η γνώση μίας ξένης γλώσσας μεταξύ των αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών ή ιταλικών, καθώς και η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ.

pinakakiergasia-1300

ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» της Έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου