Έκτακτο οικονομικό επίδομα για τους άνεργους ναυτικούς τα Χριστούγεννα – Δείτε τις προϋποθέσεις

29/11/16 • 13:38 | UPD 29/11/16 • 13:38

Έκτακτο οικονομικό βοήθημα για τα Χριστούγεννα θα πάρουν οι άνεργοι ναυτικοί, από τον προϋπολογισμό του Οίκου Ναύτου για το 2016, με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτη Κουρουμπλή, που συνυπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης.

Το επίδομα ορίζεται στα 350 ευρώ για τους άγαμους και στα 400 ευρώ για τους έγγαμους, τους εξομοιούμενος με αυτούς ή όσους έχουν παιδιά.

Για να πάρουν το επίδομα, οι άνεργοι ναυτικοί θα πρέπει, αθροιστικά, να:

α) Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη από 5 χρόνια, από την οποία 12 μήνες τουλάχιστον μέσα στην τελευταία (πριν από την 25η Δεκεμβρίου 2016) τριετία ή 24 μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία πενταετία.
β) Έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυσή τους και μέχρι την 25η Δεκεμβρίου 2016, χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από 30 ημέρες και μέχρι 24 μήνες (δηλαδή ανεργία από 25-12-2014 έως 25-11-2016).
γ) Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και να έχουν κάρτα ανεργίας, η οποία εκδόθηκε από την ημέρα της τελευταίας απόλυσης του ναυτικού και μετέπειτα.
δ) Μην παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής, κατά τον χρόνο της καταβολής και να μην προστατεύονται από άλλον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα. Τα επιδόματα ανεργίας και μητρότητας (άρθρο 19 παρ. 2 του π.δ. 894/1981 / Α΄ 226 και π.δ. 228/1998 /Α΄ 176), καθώς και η επιδότηση σπουδαστών δεν θεωρούνται βοήθημα άλλης μορφής.
ε) Μην έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφομένη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφομένη στο διαβατήριό τους ημερομηνία εισόδου στη χώρα.

Την οικονομική ενίσχυση δικαιούνται να λάβουν επίσης οι εξής κατηγορίες ανέργων ναυτικών:

α) Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργαστούν γιατί πάσχουν από χρόνια νοσήματα, εφόσον έχουν πάνω από 5 χρόνια θαλάσσια υπηρεσία. Απαιτείται προσκόμιση τελευταίου εκκαθαριστικού της εφορίας.
β) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την 25η Ιουνίου 2016, εφόσον έχουν τουλάχιστον δύο χρόνια συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας.
γ) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε., που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του π.δ. 228/1998 (Α΄ 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για ένα τετράμηνο τουλάχιστον μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από έναν μήνα.

Για τον υπολογισμό της συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας υπολογίζεται η υπηρεσία που έχει αποκτηθεί σε πλοία με ελληνική σημαία, σε πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ. εφόσον έχει εξαγορασθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ναυτικός νοσηλεύθηκε σε κλινική ή νοσοκομείο, με δαπάνες του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή του πλοιοκτήτη, υπολογίζεται ως θαλάσσια υπηρεσία, για την εφαρμογή αυτής της υπουργικής απόφασης.

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης αρχίζει από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τελειώνει στις 29 Δεκεμβρίου 2016. Το ποσό θα πιστώνεται σε τραπεζικό λογαριασμό. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέρχονται στον Οίκο Ναύτου Πειραιά ή στις Λιμενικές Αρχές που έχουν οριστεί για την ασφαλιστική
κάλυψη των ναυτικών, στις οποίες θα γίνει και ο έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών.