Υπ. Παιδείας: Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται σε στοιχεία παλαιότερων ετών

24/11/16 • 22:06 | UPD 05/09/18 • 11:36

Newsroom eleftherostypos.gr

Σε στοιχεία παλαιότερων ετών, ισχυρίζεται το υπουργείο Παιδείας ότι βασίζεται η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία αναφέρθηκε σήμερα μεγάλη μερίδα του Τύπου.

Το υπουργείο Παιδείας, με αφορμή τα δημοσιεύματα αυτά εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία προβαίνει σε διευκρινίσεις σχετικά με την υποβάθμιση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, που διαπιστώνει η εν λόγω έκθεση, τονίζοντας παράλληλα ότι για την υποβάθμιση αυτή «οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες και αφορούν τα πρώτα πέντε χρόνια των μνημονίων».

«Η σημερινή κυβέρνηση κατόρθωσε να ανακόψει την καθοδική πορεία του εκπαιδευτικού συστήματος, με σειρά μέτρων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ειδικότερα, σχετικά με την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων, το υπουργείο ισχυρίζεται ότι αυτή συμπεριλαμβάνεται στο τριετές σχέδιο που συμφωνήθηκε με τους θεσμούς, και ότι η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία θα αναληφθεί μετά από διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Για τον ενιαίο τύπο ολοήμερου δημοτικού σχολείου, αναφέρεται ότι από τον Σεπτέμβρη του 2016, 3.555 δημοτικά σε όλη τη χώρα λειτουργούν με το πρόγραμμα αυτό, αντί των 1.337 που λειτουργούσαν ως ΕΑΕΠ μέχρι πέρσι.

Για τη γήρανση του εκπαιδευτικού προσωπικού, το υπουργείο αναφέρει ότι το γεγονός αποτελεί και το βασικό επιχείρημα για την αναγκαιότητα του διορισμού 20.000 μονίμων εκπαιδευτικών, που προβάλλει το υπουργείο με το τριετές σχέδιο-αναγκαιότητα με την οποία οι θεσμοί συμφώνησαν για πρώτη φορά.

Όσον αφορά στα ΑΕΙ, το υπουργείο επισημαίνει ότι με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων και υπουργικών αποφάσεων, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν πλέον τη δυνατότητα να λειτουργήσουν με μεγαλύτερη ευελιξία, αξιοποιώντας τη συνταγματική πρόβλεψη για το αυτοδιοίκητο των ιδρυμάτων στη σημερινή δυσμενή οικονομική συγκυρία. Και μάλιστα, τονίζει ότι σε αυτό το πλαίσιο δόθηκε:

Η δυνατότητα της μεταφοράς κονδυλίων από την τακτική επιχορήγηση των ιδρυμάτων στα λειτουργούντα σε αυτά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (εταιρείες αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας των πανεπιστημίων).
Η δυνατότητα μεταφοράς κονδυλίων από τους ειδικούς λογαριασμούς κονδυλίων έρευνας στα Α.Ε.Ι.

Η δυνατότητα, με κανονιστικές αποφάσεις των Συγκλήτων των Α.Ε.Ι. να ρυθμίζονται θέματα, που προβλέπεται να ρυθμιστούν με τον οργανισμό και τον κανονισμό των ιδρυμάτων μέχρι τη θεσμοθέτησή τους.

Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο,
Κατέστη η Σύγκλητος αρμόδιο όργανο για τη λήψη αποφάσεων σε περίπτωση που το Συμβούλιο αδυνατεί να λάβει αποφάσεις, ή απέχει από τη λήψη αποφάσεων της αρμοδιότητάς του.

Αναμορφώθηκε η διαδικασία της εκλογής του ακαδημαϊκού προσωπικού των Α.Ε.Ι. με τη θεσμοθέτηση εκλεκτορικών σωμάτων με μεγάλο αριθμό μελών (ενδεκαμελών ή δεκαπενταμελών αντί των επταμελών) και με διαφανείς διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας τους.

Και τέλος, αναπτύχθηκε ο θεσμός του ακαδημαϊκού υποτρόφου.