Πότε βγαίνετε με πλήρη σύνταξη από τα ταμεία επιστημόνων και τύπου

21/11/16 • 18:21 | UPD 21/11/16 • 19:17

Έξοδο με πλήρη σύνταξη κλειδώνουν οι άνδρες ασφαλισμένοι στα Ταμεία των επιστημόνων (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ταμείο Νομικών) αρκεί να έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος και 3 μήνες έως το τέλος του 2016 και κυρίως να έχουν 35ετία έως το 2012. Η προϋπόθεση των 35 ετών ισχύει για τις γυναίκες αλλά με όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για φέτος το 58ο έτος και 6 μήνες.

Εναλλακτικά, οι γυναίκες που είχαν συμπληρώσει μέχρι το 2010 τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης των 21,6 έως 25 ετών βγαίνουν στη σύνταξη φέτος (χωρίς 35ετία), αρκεί να έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας των 60 ετών και 11 μήνες.

Στον ΟΑΕΕ όσοι έχουν 35 έτη μέχρι το 2012 ή μπορούν να τα συμπληρώσουν αναγνωρίζοντας πλασματικούς χρόνους (παιδιών, σπουδών, στρατιωτικής θητείας και χρόνο προεγγραφής στα μητρώα των ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ πριν από την έναρξη επαγγέλματος) μπορούν να υποβάλουν αίτηση εφόσον έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν το 60ό έτος και 3 μήνες έως το τέλος του 2016. Αν δεν έχουν 35ετία έως το 2012, τότε χάνουν και το όριο των 60,3 ετών και θα πάρουν σύνταξη στα 67.
Με όρια ηλικίας από 50 και 55 ετών βγαίνουν στη σύνταξη οι μητέρες ασφαλισμένες στο Ταμείο Νομικών (ΤΑΝ). Η προϋπόθεση είναι να είχαν 21,6 και 22 έτη ασφάλισης με ανήλικο τέκνο το 2010 ή το 2011. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με 22 έτη το 2011 και ανήλικο παιδί τότε, που συμπλήρωσε το 55ο έτος πριν από τις 18/8/2015, βγαίνει στη σύνταξη οποτεδήποτε, γιατί δεν την πιάνει η αύξηση του ορίου ηλικίας που ισχύει από 19/8/2015. Αν συμπλήρωσε το 55ο έτος στο τέλος του 2015, τότε θα υποβάλει αίτηση όταν πιάσει το νέο όριο ηλικίας που είναι 56 ετών και 6 μήνες.

Ταμεία Τύπου: Ποιες γυναίκες και άνδρες προλαβαίνουν την έξοδο έως τα 60

Οι μητέρες ασφαλισμένες στο ΤΣΠΕΑΘ πριν από το 1993 μπορούν να βγουν στη σύνταξη εφόσον συμπληρώνουν τα 15 έτη μέχρι το 2012 με ανήλικο παιδί. Οσες έχουν αυτές τις προϋποθέσεις μέχρι και τις 31/12/2007 αποχωρούν σε ηλικίες μεταξύ 45 και 49,5 ετών. Με ανήλικο και 15ετία από το 2008 έως το 2010 το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη είναι το 50ό έτος, ενώ τα έτη 2011 και 2012 τα όρια είναι από 52 έως 55 ετών.
Οι μητέρες που ήταν ασφαλισμένες πριν από το 1993 στο ΤΑΤΤΑ βγαίνουν στη σύνταξη με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τις μητέρες στο ΙΚΑ, δηλαδή με ανήλικο παιδί όταν συμπληρώνουν έως το 2012 τις 5.500 ημέρες (18,3 έτη) ασφάλισης.
Στο ΤΑΙΣΥΤ τα όρια συνταξιοδότησης για τις μητέρες που ασφαλίστηκαν μέχρι το 1992 είναι ίδια με το ΙΚΑ, με τη διαφορά ότι απαιτούνται 20 έτη με ανήλικο έως το 2012. Τα όρια ηλικίας που κατοχυρώνουν οι ασφαλισμένες είναι το 50ό, το 52ο και το 55ο έτος για μειωμένη και, εφόσον τα συμπλήρωσαν μέχρι 18/8/2015, έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα, ενώ για πλήρη σύνταξη θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 55, 57 και 60.

Για τις γυναίκες χωρίς ανήλικο στα Ταμεία Τύπου και εργαζόμενες στα πρακτορεία διανομής Τύπου τα όρια ηλικίας καθορίζονται από το έτος που συμπληρώνουν την ηλικία των 55 ετών και θεμελιώνουν δικαίωμα όταν συμπληρώσουν 20ετία (Ταμεία Τύπου) ή 25ετία (πρακτορεία Τύπου). Κερδισμένες είναι μόνον όσες έκλεισαν τα 55 μέχρι το 2012, καθώς αποχωρούν στα 56 και τα 57 αφού συμπληρώσουν και την 20ετία ή 25ετία.
Αν οι ηλικίες εξόδου συμπληρώνονται από 19/8/2015 και μετά, οι ασφαλισμένες ακολουθούν τα νέα όρια συνταξιοδότησης που αυξάνονται σταδιακά.
Παραδείγματα:

* Ασφαλισμένη στο ΤΣΠΕΑΘ που έκλεισε τα 50 τον Δεκέμβριο του 2015, με ανήλικο ως το 2011, θα συνταξιοδοτηθεί στα 55. Μητέρα που έκλεισε τα 55 το 2015 και είχε 15ετία το 2007, αλλά απέκτησε παιδί το 2012, θα συνταξιοδοτηθεί στα 56,6.
* Ασφαλισμένη στο ΤΑΤΤΑ με 18,3 έτη το 2010 ή 20 έτη στο ΤΑΙΣΥΤ και ανήλικο παιδί τότε, συνταξιοδοτείται στα 55 με πλήρη αν συμπλήρωσε το όριο ηλικίας μέχρι 18/8/2015, στα 56,6 αν συμπλήρωσε τα 55 μέχρι 31/12/2015, στα 58 αν συμπλήρωσε τα 55 το 2016, στα 59,6 αν συμπληρώσει τα 55 το 2017, στα 61 αν συμπληρώνει τα 55 το 2018, στα 62,6 αν συμπληρώνει τα 55 το 2019, στα 64 αν συμπληρώνει τα 55 το 2020, στα 65,6 αν συμπληρώνει τα 55 το 2021 και στα 67 αν κλείνει τα 55 από το 2022 και μετά.

 Τι ισχύει για άνδρες και γυναίκες στα πρακτορεία διανομής Τύπου
Για τους άνδρες και τις γυναίκες υπαλλήλους στα πρακτορεία διανομής Τύπου με ασφάλιση πριν από το 1983, που συμπληρώνουν τα 35 έτη ασφάλισης μετά τις 19/8/2015, η ηλικία συνταξιοδότησης από τα 57 πάει στα 57,8 μήνες. Με 35ετία το 2016 και ηλικία 57 το όριο είναι 58,3 ετών. Με 35ετία το 2017 και ηλικία 57 ετών το όριο συνταξιοδότησης είναι 58,11. Με 35ετία το 2018 και ηλικία 57 ετών το όριο ανεβαίνει στα 59,6. Με 35ετία το 2019 και ηλικία 57 ετών, το όριο είναι 60,2. Το 2020 πάει στα 60,9, το 2021 στα 61,5 και με 35ετία και ηλικία 57 το 2022 το όριο συνταξιοδότησης είναι το 62ο έτος με 40 χρόνια ασφάλισης.

pinakaki-1300

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ
kkatikos@e-typos.com

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Copy link
Powered by Social Snap