Αναβολή για ΕΝΦΙΑ

07/11/16 • 17:25 | UPD 07/11/16 • 17:25

Αναβολή 45 ημερών αποφάσισε το ΣτΕ για την εκδίκαση των εκατοντάδων προσφυγών (κατά κανόνα ομαδικών) ιδιοκτητών ακινήτων κατά της επιβολής του ΕΝΦΙΑ και των νέων αντικειμενικών αξιών, προκειμένου να προσκομίσουν τα αναγκαία εκείνα έγγραφα και στοιχεία έτσι ώστε να αποδείξουν το έννομο συμφέρον τους για να μπορεί να προχωρήσει η εκδίκαση των προσφυγών.

Σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρατείας, τα «πρόσφορα και επίκαιρα στοιχεία» που μπορεί να θεμελιώσουν δικαίωμα δικαστικής διεκδίκησης είναι:
1) το πιστοποιητικό Υποθηκοφυλακείου που να καταγράφει τη μεταγραφή του ακινήτου και το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη του το οποίο επιβαρύνθηκε με ΕΝΦΙΑ,
2) το κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου,
3) το αντίγραφο της δήλωσης Ε9 στην οποία καταγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία του φορολογουμένου,
4) το ειδοποιητήριο που κοινοποιήθηκε στον ιδιοκτήτη του ακινήτου για την επιβολή του ΕΝΦΙΑ του έτους εκείνου για το οποίο προσφεύγει στο δικαστήριο και όχι το ειδοποιητήριο επιβολής ΕΝΦΙΑ παρελθόντων ετών,
5) ο ακριβής προσδιορισμός της ζώνης στην οποία βρίσκεται το επιβαρυνόμενο με ΕΝΦΙΑ ακίνητο.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Copy link
Powered by Social Snap