«Συμπληρωματική πληρωμή» για έργα στην Ελλάδα

26/10/16 • 18:45 | UPD 26/10/16 • 18:45

Η Ευρωβουλή άναψε χθες το «πράσινο φως» για την παράταση της εφαρμογής του μηχανισμού της «συμπληρωματικής πληρωμής», δηλαδή της αυξημένης συνεισφοράς της Ε.Ε. στη χρηματοδότηση έργων στην Ελλάδα, λαμβάνοντας με τον τρόπο αυτό υπόψη τη δημοσιονομική στενότητα της χώρας.

«Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε να παράσχουμε βοήθεια στην Ελλάδα που αντιμετωπίζει δημοσιονομικές δυσκολίες, προκειμένου να μπορέσει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρουν τα επενδυτικά και διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-2020», δήλωσε η πρόεδρος της επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωβουλής, Ισκρα Μιχαήλοβα.
Οι συμπληρωματικές πληρωμές στη συνεισφορά της Ε.Ε. εισήχθησαν για πρώτη φορά το 2010 και έρχονται να προστεθούν στην υπάρχουσα ευρωπαϊκή «συγχρηματοδότηση» (αυξημένα ποσοστά συγχρηματοδότησης).

Οπως αναφέρει η απόφαση, τα κράτη-μέλη που βρίσκονται σε πρόγραμμα προσαρμογής θα μπορούν να λαμβάνουν τις συμπληρωματικές πληρωμές μέχρι τις 30 Ιουνίου του έτους που έπεται του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο παύουν να λαμβάνουν οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο ενός προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής.

Οι αυξημένες πληρωμές είναι της τάξης των 10 ποσοστιαίων μονάδων πάνω από το ποσοστό συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται σε κάθε προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής ή για κάθε μέτρηση για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Η διευκόλυνση αυτή είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, δηλαδή δεν επιφέρει αλλαγές στις συνολικές χορηγήσεις μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την περίοδο 2014-2020, αφού η χρηματοδότηση γίνεται εμπροσθοβαρής και ακολουθεί φθίνουσα πορεία.
Από το 2011 έως το 2015, χάρη στη συμπληρωματική πληρωμή σε έργα, η Ελλάδα έλαβε 1,3 δισ. ευρώ νωρίτερα απ’ ό,τι είχε προγραμματιστεί. Αυτό επέτρεψε να ξεκινήσει ταχύτερα η υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων, προς όφελος της πραγματικής οικονομίας.
Μετά τη χθεσινή απόφαση της Ευρωβουλής, ο επικαιροποιημένος κανονισμός θα εγκριθεί μέσα στις επόμενες μέρες και τυπικά από το Συμβούλιο Υπουργών, ενώ θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα της δημοσίευσής του στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.

Ν. ΜΠΕΛΛΟΣ

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου