Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Δυναμικό «χαρτί» στα χέρια των αποφοίτων

20/09/18 • 18:50 | UPD 20/09/18 • 18:51

Newsroom eleftherostypos.gr

Με δεκάδες μεταπτυχιακά που συνδέονται άρρηκτα με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχει πετύχει να προσφέρει στους σπουδαστές του σπουδές με κατάρτιση και καλλιέργεια ειδικευμένων ικανοτήτων.

Με δεκάδες μεταπτυχιακά που συνδέονται άρρηκτα με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχει πετύχει να προσφέρει στους σπουδαστές του σπουδές με κατάρτιση και καλλιέργεια ειδικευμένων ικανοτήτων.

Eνα από αυτά, που αποτελεί δυναμικό «χαρτί» στα χέρια των αποφοίτων για το γεμάτο προκλήσεις χώρο της βιομηχανίας, είναι το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία, που λειτουργεί από το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς με ακαδημαϊκό διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών τον αντιπρύτανη, καθηγητή Γρηγόριο Χονδροκούκη. Ερευνα, νέες τεχνολογίες και μεθοδολογία συνθέτουν ένα ιδανικό μωσαϊκό διδακτικού υλικού που θα φανεί χρήσιμο στην εργασία στο χώρο της βιομηχανίας.

Τι πρέπει να γνωρίζεις για το μεταπτυχιακό Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία

Οι βασικοί επιστημονικοί και επιστημολογικοί στόχοι των τριών ειδικεύσεων περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια:

(α) Διοίκηση Logistics: Σκοπός της ειδίκευσης αυτής είναι η παροχή εξειδικευμένων και στοχευμένων γνώσεων ανωτάτου επιπέδου στο αντικείμενο των Logistics βασισμένων σε ένα σύγχρονο επιστημονικό υπόβαθρο. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες από την αγορά εργασίας εστιασμένες τεχνολογικές γνώσεις και διοικητικές δεξιότητες που οδηγούν σε μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

(β) Διοίκηση Εργων και Ανάπτυξη Προϊόντων: Η ειδίκευση αυτή καλύπτει δύο σύγχρονα και συμπληρωματικά θεματικά πεδία. Η ειδίκευση της Διοίκησης Εργων ασχολείται με τη μεθοδολογία, τα εργαλεία και τις τεχνικές προγραμματισμού, εκτέλεσης και παρακολούθησης ενός έργου, ενώ η Ανάπτυξη Προϊόντων ασχολείται με τη χρήση σύγχρονων αρχών, μεθόδων, πρακτικών και προηγμένων εργαλείων για τη δημιουργία και την εισαγωγή στην αγορά νέων, καινοτομικών προϊόντων. Το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών είναι εστιασμένο στην κάλυψη πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας, αφενός καλύπτοντας γνωσιακές απαιτήσεις σε δύο εξόχως χρήσιμα αντικείμενα, αφετέρου συνδυάζοντάς τα ώστε να προκύπτει αποτέλεσμα προστιθέμενης αξίας για τον εκπαιδευόμενο.

(γ) Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος: Η ειδίκευση αυτή στοχεύει στη μεταφορά της επιστημονικής γνώσης και των κατάλληλων πρακτικών και μεθοδολογικών εργαλείων στους φοιτητές/τριες αυτού ώστε να καταστούν ικανοί να διαχειρίζονται αποτελεσματικά θέματα που άπτονται ενεργειακών και περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω σύγχρονων ολιστικών και διεπιστημονικών μεθόδων. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχικού δυναμικού που θα είναι σε θέση να καλύψει τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και υποστήριξης συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς λειτουργεί και οργανώνει το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία σε τρεις κατευθύνσεις:

 • Διοίκηση Logistics (Logistics Management)
 • Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Energy and Environmental Management)
 • Διοίκηση Εργων και Ανάπτυξη Προϊόντων (Project Management & Product Development)

Βασικό σκοπό του ΠΜΣ αποτελεί η καλλιέργεια της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε πεδία που σχετίζονται με τις τρεις κατευθύνσεις και η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπεύθυνα επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλα οργανωμένο και σχεδιασμένο ώστε με το διδακτικό προσωπικό, την υλικοτεχνική υποδομή, το πρόγραμμα σπουδών, την άρτια οργάνωση και το θεματικό πλουραλισμό του να καλύπτει γνωσιολογικά, μαθησιακά και ερευνητικά τις απαιτήσεις, τις ανησυχίες και τις αναζητήσεις των σπουδαστών του. Απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων με θεωρητικό, τεχνολογικό και οικονομικό υπόβαθρο, οι οποίοι διαθέτουν αναλυτική σκέψη. Επίσης απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων με εμπειρία σε συναφές αντικείμενο. Κύριες παροχές του ΠΜΣ:

 • ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
  • Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Παραγωγής (ΕΠΣΠ)
  • Εργαστήριο SAP
  • Εργαστήριο Σύγχρονων Τεχνολογιών Παραγωγής & Ελέγχου
  • Εργαστήριο Προσομοίωσης Βιομηχανικών Διεργασιών (ΕΠΒΔ)
 • Αρτια εξοπλισμένες αίθουσες με σύγχρονα μέσα προβολής διαφανειών και παρουσιάσεων
 • On line πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και σε βιβλιογραφικές βάσεις πληροφοριών και επιστημονικών/τεχνολογικών άρθρων
 • Internet Portal για την άμεση ενημέρωση και εξυπηρέτηση των φοιτητών:
  • Ανάρτηση νέων και ανακοινώσεων
  • Παρουσίαση κάθε μαθήματος και διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή
  • Για επιλεγμένα μαθήματα παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) με στόχο την ευέλικτη πρόσβαση στη διδακτική διαδικασία και την ενίσχυση της ποιότητας της διδακτέας ύλης
 • Σύγχρονες διοικητικές και γραμματειακές υποδομές
 • Παροχή λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

http://www.tex.unipi.gr/master/

Ακαδημαϊκός διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι ο αντιπρύτανης, καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης

Copy link
Powered by Social Snap