Πώς μπορούν οι πυρόπληκτοι να αντικαταστήσουν τις άδειες οδήγησης που καταστράφηκαν στις πυρκαγιές της Ανατολικής Αττικής

31/07/18 • 18:06 | UPD 31/07/18 • 18:08

Newsroom eleftherostypos.gr

Χωρίς να προσκομίσουν τρία δικαιολογητικά μπορούν οι πυρόπληκτοι να αντικαταστήσουν τις άδειες οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν στις πυρκαγιές της Ανατολικής Αττικής.

Χωρίς να προσκομίσουν τρία δικαιολογητικά μπορούν οι πυρόπληκτοι να αντικαταστήσουν τις άδειες οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν στις πυρκαγιές της Ανατολικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που δεν απαιτείται να προσκομιστούν για την αντικατάσταση είναι τα ακόλουθα:

Αποδεικτικό για την καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων.

Αποδεικτικό του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης.

Αποδεικτικό του προβλεπόμενου ποσού για την απώλεια ή κλοπή του εντύπου της άδειας οδήγησης.

Οι πυρόπληκτοι ιδιοκτήτες οχήματων θα πρέπει να προσκομίσουν «Δήλωση απώλειας ή καταστροφής του εντύπου της άδειας οδήγησης σε Αστυνομικό Τμήμα» με ημερομηνία υποβολής έως την 30η Σεπτεμβρίου 2018.

Ήδη τα ΚΕΠ έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο αντικατάστασης των εντύπων αδειών οδήγησης.

Οι αιτήσεις για την αντικατάσταση των εν λόγω αδειών οδήγησης μπορούν να υποβληθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018.