Συναγερμός από τον ΕΒΕΘ: Καταχωρήστε άμεσα σήματα με το όνομα «Μακεδονία»

20/07/18 • 10:08 | UPD 20/07/18 • 10:08

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Απολύτως αναγκαία κρίνει την καταχώριση σημάτων με το όνομα «Μακεδονία» ή παράγωγά του το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Απολύτως αναγκαία κρίνει την καταχώριση σημάτων με το όνομα «Μακεδονία» ή παράγωγά του το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Με χθεσινή ανακοίνωσή του καλεί τα μέλη του να επιλέξουν αντίστοιχα το κατάλληλο για αυτά σύστημα καταχώρισης σημάτων (εθνικό, ευρωπαϊκό, διεθνές), σταθμίζοντας τις ανάγκες τους και το χωρικό πεδίο όπου δραστηριοποιούνται.

Το Επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι η επωνυμία μιας επιχείρησης και η ονομασία ενός προϊόντος αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα. Η καθιέρωση ενός διακριτικού γνωρίσματος στις συναλλαγές και η σύνδεσή του στη συνείδηση του κοινού με συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία επιτυγχάνεται με την εκτεταμένη και επί μακρό χρονικό διάστημα χρήση του, δεν παραμένει εντελώς απροστάτευτη, αλλά παρέχει προστασία στον δικαιούχο μόνο στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επωνυμία επιχείρησης που έχει απλά καταχωρισθεί στο μητρώο του Επιμελητηρίου και χρησιμοποιείται στην πράξη. Αυτή μπορεί να τύχει προστασίας μόνο στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 146/1914.

«Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι η προστασία στο πλαίσιο των διατάξεων του αθέμιτου ανταγωνισμού είναι ασθενής και περιορισμένη, παρουσιάζει δε ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποδεικνύεται από τον δικαιούχο καθιέρωση της ονομασίας του στις συναλλαγές. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι καταναλωτές έχουν συνδέσει τη συγκεκριμένη ονομασία με την επιχείρηση του δικαιούχου. Εξάλλου, μια τέτοια προστασία παρέχεται αποκλειστικά εντός της ελληνικής επικράτειας», τονίζει. Αντίθετα, η καταχώριση του διακριτικού γνωρίσματος (επωνυμίας επιχείρησης ή ονομασίας προϊόντος) ως εμπορικού σήματος παρέχει στον δικαιούχο πλήρη προστασία και αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του έναντι όλων.

«Στο πλαίσιο των διαφόρων συστημάτων καταχώρισης σημάτων που συνυπάρχουν και λειτουργούν παράλληλα, το εμπορικό σήμα μπορεί να καταχωρισθεί είτε ως εθνικό είτε ως σήμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης είτε ως διεθνές. Ειδικότερα, το εθνικό σήμα παρέχει προστασία στο πλαίσιο της ελληνικής επικράτειας, το σήμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης παρέχει προστασία σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., ενώ τα διεθνή σήματα, που προϋποθέτουν την ύπαρξη εθνικού ή ευρωπαϊκού σήματος, παρέχουν προστασία και σε άλλες χώρες», αναφέρει στην ανακοίνωση.

Το ΕΒΕΘ επισημαίνει ότι η καταχώριση και προστασία ενός εμπορικού σήματος αποτελεί μια διαδικασία που διέπεται από σύνθετους νομικούς κανόνες και συστήνει στα μέλη του να προβούν στις ενδεδειγμένες ενέργειες, σε συνεργασία με τους νομικούς τους παραστάτες, προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου