Η απάντηση του ΑΣΕΠ για καταγγελίες της ΝΔ για παράτυπη πρόσβαση υπουργών σε φακέλους

07/06/18 • 16:36 | UPD 07/06/18 • 16:41

Απάντηση στις καταγγελίες της ΝΔ για παρέμβαση υπουργών στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων διοικητικών γραμματέων των υπουργείων, δίνει το ΑΣΕΠ.

Απάντηση στις καταγγελίες της ΝΔ, σχετικά με παρέμβαση τεσσάρων υπουργών στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων διοικητικών γραμματέων των υπουργείων, δίνει το ΑΣΕΠ.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Το Α.Σ.Ε.Π., κατά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκάστης πρόσκλησης, διαβίβαζε στον Πρόεδρο του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) πίνακες με τα στοιχεία και τα προσόντα των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στη διαδικασία επιλογής βάσει των οικείων προσκλήσεων, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην αίτηση συμμετοχής τους, κοινοποιώντας αρχικά τέτοιους πίνακες σε τέσσερεις (4), κατά περίπτωση αρμοδίους, Υπουργούς ανταποκρινόμενο σε σχετικό αίτημά τους. Ακολούθως, το Α.Σ.Ε.Π., μετά από επανεκτίμηση του όλου ρυθμιστικού πλαισίου του θέματος, κοινοποίησε στους υπόλοιπους Υπουργούς το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο των συμμετασχόντων στην διαδικασία επιλογής με βάση την οικεία πρόσκληση των κατ’ ιδίαν Υπουργών.

Σημειώνεται, ότι τα στοιχεία και προσόντα όσων εκ των υποψηφίων στις εν θέματι διαδικασίες προέρχονται από τον δημόσιο τομέα, έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο τηρείται, ήδη από τον Ιούλιο του έτους 2016, ηλεκτρονικά από το Α.Σ.Ε.Π. και είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του (άρθρο 1 Ν.4369/2016).

Επίσης, διευκρινίζεται ότι τα προσόντα των υποψηφίων που περιέχονται στους ως άνω πίνακες δεν έχουν υποστεί επεξεργασία και αξιολόγηση από το Α.Σ.Ε.Π. καθόσον αυτά ανήκουν στην αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ε.Δ.

Ενόψει των ανωτέρω, προκύπτει ότι ουδέποτε το Α.Σ.Ε.Π. απέστειλε φακέλους υποψηφίων της εν λόγω διαδικασίας σε οποιονδήποτε τρίτο.

Τα προαναφερόμενα έχουν ήδη γνωστοποιηθεί, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 8945/2018/1/2018/23-4-2018 έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π., στην αρμόδια Υπουργό, στο πλαίσιο της διαδικασίας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου».

Η καταγγελία

Σε παρωδία έχει εξελιχθεί η διαδικασία επιλογής γραμματέων υπουργείων. Yπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ που εδώ και μήνες επιδιώκουν με φωτογραφικό τρόπο να διορίσουν τα δικά τους παιδιά ως γραμματείς και της επόμενης κυβέρνησης ζήτησαν και πήραν παρανόμως από το ΑΣΕΠ τους φακέλους των συνυποψηφίων τους.

Αυτό κατήγγειλε ο τομεάρχης Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Κιλκίς, Γιώργος Γεωργαντάς, παρουσιάζοντας τις αποδείξεις που έχει στα χέρια της η Νέα Δημοκρατία για την παρανομία.

Οπως επιβεβαιώνεται από έγγραφο του ίδιου του ΑΣΕΠ, με ημερομηνία 23-4-2018, το οποίο υπογράφει με εντολή προέδρου ο αντιπρόεδρος Αθ. Παπαϊωάννου, «κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκάστης πρόσκλησης, το ΑΣΕΠ κοινοποίησε τους πίνακες με τα στοιχεία και τα προσόντα των υποψηφίων σε τέσσερις κατά περίπτωση αρμόδιους υπουργούς ανταποκρινόμενο σε σχετικό αίτημά τους και στη συνέχεια κοινοποίησε και στους υπόλοιπους υπουργούς μόνο τα ονόματα των συμμετασχόντων στη διαδικασία επιλογής».

Το έγγραφο αυτό απέκρυψε από τη Βουλή η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη, η οποία δεν απάντησε στην επίκαιρη ερώτηση που είχε κατατεθεί από τη Νέα Δημοκρατία.

Το σκάνδαλο ξεκίνησε όταν στις αρχές του έτους ξεκίνησε, με δύο χρόνια καθυστέρηση, η εφαρμογή του νόμου που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση τον Φεβρουάριο του 2016 και με τον οποίο μετέτρεπε τις θέσεις των γενικών γραμματέων των υπουργείων σε διοικητικές θέσεις τετραετούς θητείας. Το αφήγημα της κυβέρνησης βασίστηκε στο ότι η επιλογή των νέων γραμματέων θα γινόταν με μία αδιάβλητη και αξιοκρατική διαδικασία, η οποία όμως από την αρχή εξελίχθηκε σε καθαρά κομματική επιλογή των υποψηφίων με συνέντευξη και χωρίς μοριοδότηση από επιτροπή με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών και με την τελική επιλογή να την κάνει ο υπουργός.

Η απόπειρα κομματικοποίησης της Δημόσιας Διοίκησης, που ήταν ήδη εμφανής από τις διατάξεις του νόμου, εμπεδώθηκε με τη δυνατότητα των υφιστάμενων γραμματέων να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής και είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση φωτογραφικών προκηρύξεων, καθώς στην πλειονότητα των περιπτώσεων αυτές συντάχθηκαν από τους ίδιους. Εξ ου και το γεγονός ότι για ίδιες ή παρεμφερείς θέσεις ζητούνται σε πολλές περιπτώσεις τελείως διαφορετικά προσόντα.

Το αίτημα των υπουργών να λάβουν καταστάσεις με τα ονόματα και τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων έχει νομικές, πολιτικές και ηθικές διαστάσεις. Στοιχεία όπως οι σπουδές και η επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων είναι προσωπικά δεδομένα.

Η πολιτική διάσταση έγκειται στις υπουργικές παρεμβάσεις, ενώ είναι και πολιτικά και ηθικά απαράδεκτο να γνωρίζουν οι εν ενεργεία γενικοί γραμματείς τους ανθυποψηφίους τους και τα προσόντα τους και μάλιστα πριν ακόμη λάβουν γνώση τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης.

45% αύξηση

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σε σχέση με την κυβέρνηση Σαμαρά, και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις θέσεων που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ (π.χ. γ.γ. Επικοινωνίας με γ.γ. Ενημέρωσης), στα υπουργεία έχουμε 28 θέσεις γραμματέων παραπάνω, δηλαδή 45% αύξηση, με το κόστος μισθοδοσίας να φτάνει το 1,4 εκατ. € ετησίως.
Αν σε αυτά συμπεριληφθούν και οι μετακλητοί και αποσπασμένοι σύμβουλοι, τότε είναι άλλα 140 άτομα, με το επιπλέον κόστος να φτάνει το 1.350.000 μαζί με υπερωρίες για τους μετακλητούς, ενώ είναι άλλες 200.000 για τις υπερωρίες των αποσπασμένων. Συνολικά 3 εκατ. περίπου επιπλέον ετησίως.

Οι 79 θέσεις γραμματέων στα υπουργεία

17 γενικοί γραμματείς Υπουργείων που θα μετεξελιχθούν σε διοικητικούς γραμματείς (λείπει μόνο το Αμυνας που φαίνεται να κατήργησε τη θέση του γ.γ. του υπουργείου)
13 αναπληρωτές γραμματείς, εκ των οποίων οι 11 θα γίνουν αναπληρωτές διοικητικοί γραμματείς, όσοι δηλαδή και οι αναπληρωτές υπουργοί σήμερα (σήμερα είναι κενές αυτές). Κατά καιρούς βέβαια και σύμφωνα με παλαιότερο νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4320/2015) έχουν υπάρξει και άλλοι αναπληρωτές γραμματείς.

42 γενικοί γραμματείς που προΐστανται Γενικών Γραμματειών, οι οποίοι θα μετεξελιχθούν σε τομεακούς γραμματείς.

18 ειδικοί γραμματείς που θα μετεξελιχθούν σε ειδικούς τομεακούς γραμματείς.

Υπάρχει η δυνατότητα που ψήφισε η Κυβέρνηση για κάποιο χρονικό διάστημα να συνυπάρξουν οι παλιοί με τους νέους (εφόσον δεν καταλάβουν οι παλιοί τις θέσεις), φτάνοντας τον αριθμό τους σε πάνω από 100.

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο eleftherostypos.gr. Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο συμφωνείτε με την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο