Στην American Bank περνά η θυγατρική της Εθνικής στην Αλβανία

03/02/18 • 20:06 | UPD 03/02/18 • 20:06

Στην American Bank of Investments S.A. (ABI) περνά η θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας στην Αλβανία.

Οπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση, «η ΕΤΕ σύναψε οριστική σύμβαση πώλησης της κατά 100% θυγατρικής της, Banka NBG Albania Sh.A. (NBG Albania), με την ABI. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσής της και σύμφωνα με τις σχετικές δεσμεύσεις προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ έχει θετική επίδραση στο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET 1 (με βάση το τρίτο τρίμηνο του 2017) και υπόκειται στις συνήθεις κανονιστικές και λοιπές εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων εγκρίσεων από την Κεντρική Τράπεζα και την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Αλβανίας».

Η NBG Albania ξεκίνησε τις εργασίες της στην Αλβανία το 1996 ως υποκατάστημα της ΕΤΕ στα Τίρανα. Το 2012 έγινε ανεξάρτητη τράπεζα με πλήρη αδειοδότηση και έκτοτε λειτουργεί ως 100% θυγατρική της ΕΤΕ, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών προϊόντων προς ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες, όπως δανεισμού, καταθέσεων, χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών και διαχείρισης διαθεσίμων και χρηματαγορών.

Η ABI, από την πλευρά της, είναι 100% θυγατρική της Tranzit Sh.p.k., ενός αλβανικού μη τραπεζικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, που επικεντρώνεται στην παροχή ευέλικτων επιλογών χρηματοδότησης σε εταιρίες και ιδιώτες. Διαθέτει τραπεζική άδεια για δραστηριότητες δανειοδότησης και καταθέσεων, υπηρεσίες πληρωμών στην Αλβανία και στο εξωτερικό, καθώς και λοιπές τραπεζικές εργασίες.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου