Εργάνη: Αύξηση των θέσεων εργασίας αλλά και της μερικής απασχόλησης το 2017

19/12/17 • 15:24 | UPD 19/12/17 • 15:24

Το 2017, σε σχέση με το 2016, αυξήθηκαν οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσειςαλλά και η μερική απασχόληση στην Ελλάδα

Την αναλυτική καταγραφή των επιχειρήσεων που απασχολούν μισθωτούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα και των εργαζομένων σε αυτές, πραγματοποιεί για πέμπτη συνεχή χρονιά το σύστημα «Εργάνη».

Στο Ειδικό Τεύχος που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγο εμπεριέχεται η ηλεκτρονική καταγραφή όλων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων – μισθωτών στην Ελλάδα, όπως αποτυπώθηκε από 1-21 Οκτωβρίου μέσω της κατάθεσης καταστάσεων προσωπικού.

Το διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2017, υπέβαλαν ηλεκτρονικά ετήσιο/ετήσιο συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού 299.287 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανέρχονται σε 247.236, ενώ με τα παραρτήματά τους, σε διαφορετικές περιοχές από την έδρα τους, ανέρχονται σε 291.876. Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1.903.480. Σε σχέση με το 2014, αυξήθηκαν κατά 32.827 ή 15,31% οι επιχειρήσεις. Αντίστοιχα αυξήθηκαν κατά 184.879 και οι εργαζόμενοι (αύξηση 17,37%).

Κατά το έτος 2017, 14.085 περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το έτος 2016, προχώρησαν σε κατάθεση ετήσιου πίνακα προσωπικού, παρουσιάζοντας αύξηση σε ετήσια βάση κατά 6,041%.

Σε επίπεδο εργαζομένων, η ανάλυση του συστήματος Εργάνη δείχνει ότι το 2017 προέκυψαν 121.913 νέες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 2016.

Ειδικότερα από 1.702.524 που είχαν καταγραφεί το 2016, ένα χρόνο μετά ανήλθαν στους 1.824.437 (αύξηση 7,16%). Αν η σύγκριση γίνει με το 2014, διαπιστώνεται ότι προστέθηκαν 293.258 νέες θέσεις εργασίας (αύξηση 19,15%). Οι άνδρες (977.898) καλύπτουν το 53,6% του συνόλου των εργαζομένων – μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Διαπιστώνεται επίσης αύξηση των εργαζομένων με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, καθώς το 2017 έφτασαν τις 413.285 καλύπτοντας το 22,65% του συνόλου. Σε σχέση με το 2016 όταν ήταν 382.729, καταγράφεται αύξηση κατά 30.556 εργαζόμενους ή 7,98%.

Από το σύνολο των εργαζομένων το 13,9% ή 200.759 αμείβεται με ποσά που κυμαίνονται από 500 – 600 ευρώ μόλις. Επίσης έως 1.000 ευρώ λαμβάνουν 759.326 εργαζόμενοι αριθμός που αντιστοιχεί στο 44,05% του συνόλου.

Σε επίπεδο ηλικίας, τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη δείχνουν ότι το 46,66% του συνόλου των εργαζομένων (851.295) είναι 30 – 44 ετών.

Σημαντικό είναι και το ποσοστό (32,18% ή 587.070) των εργαζομένων ηλικίας 45 – 64 ετών. Ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι (249.351 ή 13,33%) απασχολούνται στο λιανικό εμπόριο. Ακολουθεί η εστίαση (201.714 ή 10,78%) και το χονδρικό εμπόριο (189.835 ή 10,15%).