ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της Ελλάδας για την Cosco

13/12/17 • 17:13 | UPD 13/12/17 • 17:24

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προβλέπει την απόφαση του για την Cosco πως ο ΟΛΠ είναι δημόσια εταιρεία κοινής ωφέλειας.

Απορρίφθηκε από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προσφυγή της Ελλάδας κατά της Κομισιόν για τον ΟΛΠ και έτσι το κράτος οφείλει να ανακτήσει τις κρατικές ενισχύσεις σε ΣΕΠ/ Cosco.

Ήταν στις 23 Μαρτίου του 2015 όταν η Κομισιόν εξέδωσε απόφαση στην οποία αναφερόταν πως η Ελλάδα χορήγησε παράνομη κρατική ενίσχυση στις εταιρείες ΣΕΠ και Cosco, και ότι τα συγκεκριμένα μέτρα δεν συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά. Η Ελλάδα τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς προσέφυγε κατά τις απόφασης και προέβαλε πέντε λόγους για να ακυρωθεί.

Το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει την απόφαση του πως ο ΟΛΠ είναι δημόσια εταιρεία κοινής ωφέλειας η οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσεως και εκμεταλλεύσεως των γηπέδων, κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της λιμενικής ζώνης του λιμένα Πειραιώς, δυνάμει συμβάσεως παραχωρήσεως διάρκειας 40 ετών που συνήφθη με το Ελληνικό Δημόσιο το 2002.

Επίσης, το λιμάνι του Πειραιά σύμφωνα με την απόφαση χωρίζεται σε δύο τμήματα: τον εμπορευματικό λιμένα και τον επιβατικό λιμένα.

Ο εμπορευματικός λιμένας έχει 3 τερματικούς σταθμούς: τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, τον τερματικό σταθμό διακινήσεως συμβατικού φορτίου και τον τερματικό σταθμό αυτοκινήτων.

Ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων διαθέτει δύο προβλήτες. Ο ΟΛΠ αποφάσισε να επεκτείνει την υποδομή του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων.

Το 2008, ο ΟΛΠ προκήρυξε ευρωπαϊκό δημόσιο διαγωνισμό για την παραχώρηση της εκμεταλλεύσεως των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ στο πλαίσιο του οποίου επελέγη η Cosco Pacific Limited η οποία και συνέστησε θυγατρική ειδικού σκοπού, τη Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. (ΣΕΠ). Το ίδιο έτος, ο ΟΛΠ υπέγραψε σύμβαση παραχωρήσεως με τον ΣΕΠ η οποία κυρώθηκε με τον νόμο 3755/2009.

Η Κομισιόν στην απόφαση που εξέδωσε το 2015 ανέφερε πως η κρατική ενίσχυση στον ΣΕΠ δεν συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα ακόλουθα μέτρα είναι αυτά που δεν συμβιβάζονται με την εγχώρια αγορά:

  1. Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου επί των συμφωνιών δανειοδότησης.
  2. Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί δεδουλευμένων τόκων μέχρι την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του προβλήτα III.
  3. Δικαίωμα για την επιστροφή του πιστωθέντος ΦΠΑ.
  4. Επιλογή μεταξύ τριών μεθόδων απόσβεσης.
  5. Μεταφορά ζημιών εις νέον χωρίς χρονικό περιορισμό.

Η Ελλάδα όφειλε να ανακτήσει άμεσα τη χορηγηθείσα μη συμβιβάσιμη ενίσχυση από τον ΣΕΠ και την Cosco, περιλαμβανομένων των τόκων, υπολογιζομένων με τη μέθοδο του ανατοκισμού.

Η προσφυγή της Ελλάδας

Η προσφυγή της Ελλάδας τον Ιούνιο του 2015 υποστήριζε ότι η Κομισιόν προσέβαλε τα δικαιώματα της άμυνας της, μεταβάλλοντας την πραγματική και νομική βάση της διοικητικής διαδικασίας, ότι η Επιτροπή προέβη σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 107, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ ως προς την έννοια της κρατικής ενισχύσεως, ότι η απόφαση πάσχει εσφαλμένη, ελλιπή και αντιφατική αιτιολογία ως προς τη στοιχειοθέτηση της κρατικής ενισχύσεως, κατά παράβαση του άρθρου 296 ΣΛΕΕ.

Επιπροσθέτως η Ελλάδα υποστήριζε πως η Κομισιόν προέβη σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 107, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ, σχετικά με το συμβατό των ενισχύσεων με την εσωτερική αγορά. Και τέλος ότι η Επιτροπή προέβη σε εσφαλμένη ποσοτικοποίηση των προς ανάκτηση ποσών και παραβίασε τις γενικές αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το δικαστήριο της ΕΕ δεν έκανε δεκτά τα επιχειρήματα της ελληνικές πλευράς, κρίνοντας τα ως αβάσιμα και απέρριψε την προσφυγή.

Για να διαβάσετε την απόφαση πατήστε ΕΔΩ.