Ενημέρωση στα σχολεία για τη σεξουαλική υγεία

06/12/17 • 17:16 | UPD 06/12/17 • 17:16

Το υπουργείο Υγείας προτείνει οι εν λόγω παρεμβάσεις να γίνονται με ολοκληρωμένο χαρακτήρα σε κάθε σχολείο και όχι μεμονωμένα σε κάθε τάξη

Δράσεις ενημέρωσης γύρω από τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία ξεκινά το υπουργείο Υγείας στα σχολεία. Βασικά ζητήματα για το εφηβικό σώμα, θέματα των δύο φύλων, ζητήματα αντισύλληψης και ενημέρωση γύρω από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα είναι ορισμένες από τις θεματικές των δράσεων που αποτελούν μέρος του Πιλοτικού Δικτύου Οικογενειακού Προγραμματισμού – Μονάδων Φροντίδας Μητέρας Παιδιού.

Μια από τις ομάδες αυτού του προγράμματος διαμόρφωσε το κατάλληλο υλικό για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση του μαθητικού πληθυσμού. Κάποιες δράσεις μάλιστα θα είναι ξεχωριστές για κορίτσια και για αγόρια, αφού θα αφορούν κατ’ αποκλειστικότητα γυναικεία ή ανδρικά θέματα.

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας, Σταμάτης Βαρδαρός, εξέδωσε εγκύκλιο στην οποία αναφέρονται οι θεματικές στις οποίες θα κινηθεί η ευαισθητοποίηση των εφήβων για θέματα σεξουαλικής υγείας. Πρόκειται για επτά θεματικές και είναι οι εξής: «Είμαι έφηβη! Τι μου συμβαίνει;», που απευθύνεται σε κορίτσια Α’ και Β’ Γυμνασίου και το αντίστοιχο «Είμαι έφηβος! Τι μου συμβαίνει;» για τα αγόρια ίδιας ηλικίας. Επίσης «οι σχέσεις στην εφηβεία – Τα δύο φύλα» απευθύνεται σε όλους τους μαθητές Β’ και Γ’ Γυμνασίου, ενώ για τις ίδιες σχολικές τάξεις υπάρχουν ακόμη δύο θεματικές, η «Σεξουαλική αγωγή για κορίτσια» και «Σεξουαλική αγωγή για αγόρια». Επιπλέον, στις τάξεις της Α’ και της Β’ Λυκείου απευθύνονται οι θεματικές «Αντισύλληψη στην εφηβεία» και «Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις».

Το υπουργείο Υγείας προτείνει, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, οι εν λόγω παρεμβάσεις να γίνονται με ολοκληρωμένο χαρακτήρα σε κάθε σχολείο και όχι μεμονωμένα σε κάθε τάξη.

Προτείνονται επίσης διάφορες εναλλακτικές επιλογές για την παρουσίαση των θεματικών αυτών, όπως για παράδειγμα όσες είναι διαφορετικές για κορίτσια και αγόρια να παρουσιάζονται ταυτόχρονα και κατά προτεραιότητα από ομόφυλο εκπαιδευτή. Ολες οι ενότητες δύνανται να παρουσιάζονται από επαγγελματίες υγείας που εργάζονται κατά προτεραιότητα στις Μονάδες και Υπηρεσίες Οικογενειακού Προγραμματισμού των Νοσοκομείων, στις δομές παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΕΣΥ. Για τη θεματική ενότητα που αφορά στις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων υπάρχει η δυνατότητα να παρουσιάζεται από εκπαιδευτικούς ή κοινωνιολόγους και ψυχολόγους.

Ως προτεινόμενη περίοδος για διενέργεια των παρουσιάσεων ορίζεται εκείνη από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο και η διάρκειά τους μπορεί να είναι από μία έως δύο διδακτικές ώρες και να διενεργούνται εντός σχολικού ωραρίου.
Για τις μαθήτριες και τους μαθητές της Α’ και της Β’ Λυκείου, μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων το υπουργείο Υγείας προτείνει να εξετάζεται η δυνατότητα διενέργειας επισκέψεων σε Μονάδες και Υπηρεσίες Οικογενειακού Προγραμματισμού για σχετική ενημέρωση.

Το έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό έχει διαβιβαστεί από το υπουργείο Υγείας στο υπουργείο Παιδείας και εγκρίθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Οι δράσεις για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική ηλικία είναι στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του υπουργείου Υγείας και περιλαμβάνει και άλλες παρεμβάσεις στον μαθητικό πληθυσμό. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την ενημέρωση για τα μικρόβια, την προαγωγή της εθελοντικής αιμοδοσίας και την αγωγή στοματικής Υγείας.

ΜΑΡΙΑ – ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου