Μηνιγγίτιδα σε βρέφος στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία»

23/10/17 • 18:44 | UPD 23/10/17 • 18:44

Το νεογνό νοσηλεύεται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του Νοσοκομείου.

Με σηψαιμία και μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται βρέφος στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του Νοσοκομείου Παίδων “Αγία Σοφία”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου «το νεογνό θήλυ τελειόμηνο προσήλθε στην εφημερία της 19ης/10/17 σε επηρεασμένη γενική κατάσταση λόγω εμπυρέτου από 8ώρου, συνοδευόμενο από εμέτους, μειωμένη σίτιση και ανησυχία από 24ώρου, ενώ κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του παρουσίασε σπασμούς.

Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαγνώστηκε σηψαιμία και μηνιγγίτιδα. Άμεσα μετά τη διάγνωση, λόγω της υποψίας λοίμωξης από δονάκιο, το νεογνό το οποίο νοσηλευόταν ήδη σε θερμοκοιτίδα απομονώθηκε και άρχισαν να λαμβάνονται αυστηρά μέτρα επαφής και αντισηψίας από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και το προσωπικό καθαριότητας. Άμεσα μετά την εισαγωγή του άρχισε ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή.

Δείγμα αίματος και Εγκεφαλονωτιαίου υγρού εστάλη στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ) όπου από προφορική ενημέρωση πρόκειται για vibrio non toxigenic το οποίο ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των δονακίων αλλά δεν ανήκει στην κατηγορία των τοξινογόνων, άρα δεν πρόκειται για δονάκιο χολέρας».