Ο ΤΟΣΚΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΕΙ ΤΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Αποκάλυψη: Αχούρια τα αστυνομικά τμήματα, σαράβαλα τα περιπολικά

04/10/17 • 11:45 | UPD 04/10/17 • 11:45

Τα στελέχη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. ευελπιστούν πως η τροπολογία θα λύσει ριζικά το πρόβλημα της «ρεφενέ» καθαριότητας #ΕΤ #Ελλάδα

Τα κτίρια της Ελληνικής Αστυνομίας θα… ξεβρομίσουν, τα οχήματα θα αποκτήσουν… σασμάν, ρόδες και καύσιμα, οι μοτοσικλέτες θα κάνουν σέρβις, τα αστυνομικά γραφεία θα αποκτήσουν… μολύβια, γραφική ύλη, κλιματιστικά και τα κρατητήρια θα ανανεώσουν… στρώματα και κρεβάτια!

Ολα τα παραπάνω θα γίνουν με «ταχυδακτυλουργικά τρικ» και τροπολογία από την… πίσω πόρτα, προκειμένου να παρακαμφθούν οι μνημονιακές δεσμεύσεις για την ανάληψη ενιαίου έργου καθαριότητας και λοιπών δαπανών.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας φαίνεται να λύνει το «γόρδιο δεσμό», φέρνοντας τροπολογία… παράκαμψης, που δημοσιοποιεί ο «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής», η οποία κοινοποιείται στα υπουργεία Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναμένεται να υλοποιηθεί από τις αστυνομικές υπηρεσίες όλης της χώρας.

Αγονοι διαγωνισμοί

Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται να λυθεί το πρόβλημα της «ρεφενέ» καθαριότητας, σέρβις και αναλώσιμων υλικών γραφείου, που ταλανίζει τα τελευταία δύο χρόνια το αστυνομικό προσωπικό. Από τον Ιανουάριο του 2016, χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα έπρεπε να κατατεθούν οι προσφορές εταιριών ή κοινοπραξίας για την ανάληψη του ενιαίου έργου καθαρισμού όλων των αστυνομικών υπηρεσιών της χώρας, αυτές μένουν «βρόμικες», καθώς ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος ή κολλά στις προσφυγές. Η λύση στο πρόβλημα ήταν πρόσκαιρη και επιφανειακή με διαγωνισμούς που προκηρύσσονταν ανά μήνα, με ένα κενό μεσοδιάστημα που τα σκουπίδια γίνονταν βουνά!

Ουσιαστικά καμία εταιρία ή κοινοπραξία δεν μπορεί να αναλάβει συνολικά 60 υποέργα για μία τριετία με προϋπολογισμό 14.565.300 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και κρατήσεων, αλλά και τραπεζική εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 10% της αξίας του έργου δηλαδή περίπου 2.000.000 ευρώ.

Η τροπολογία αφορά στο σχετικό νόμο 4412/2016 και τα άρθρα που σχετίζονται με τον «Καθορισμό κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια “χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών” του άρθρου 6, παρ.2 εδάφιο β’ του ν. 4412/2016».

Δημοσιονομική αυτοτέλεια

Στο άρθρο 1 της τροπολογίας γίνεται λόγος για τη συνδρομή των κριτηρίων, των όρων και των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι αστυνομικές υπηρεσίες, ώστε να ορίζονται ως χωριστές επιχειρησιακές μονάδες ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών με κωδικούς δημοσίων συμβάσεων (CPV).

Με αυτό τον τρόπο οι αστυνομικές υπηρεσίες που διαθέτουν σωρευτικά αυτοτελή διοικητική ικανότητα και δημοσιονομική αυτοτέλεια θα μπορούν να κάνουν προμήθειες πάσης φύσεως υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και εκτέλεση έργων. Αυτή η «ικανότητα» ορίζεται από τις διατάξεις του νόμου 2800/2000 για την οργάνωση υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 7/2017, στο οποίο προβλέπεται η αρμοδιότητα διενέργειας όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών τους, μέσω των προϋπολογισμών που διαχειρίζεται ο φορέας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο άρθρο 2 της τροπολογίας επισημαίνεται ότι οι αστυνομικές υπηρεσίες «μεριμνούν και προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη ανάληψη υποχρέωσης προς το σκοπό αντιμετώπισης πάσης φύσεως δαπανών» και αναλαμβάνουν την ανάθεση και την υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων αναλόγως του ύψους των εγκεκριμένων κάθε φορά πιστώσεων, ανά είδος δαπάνης, βάσει των Κωδικών Αριθμών Εξόδων (ΚΑΕ) και των κωδικών του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV). Λαμβάνουν επίσης τις σχετικές αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών που σχετίζονται με την αντιμετώπιση πάσης φύσεως δαπανών, ενώ συνάπτουν ανεξαρτήτως τις συμβάσεις που απορρέουν από την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν και τις χρηματοδοτούν από προϋπολογισμό τον οποίο έχουν στη διάθεσή τους.

«Διατάκτες» οι προϊστάμενοι

Στο άρθρο 3 της τροπολογίας επισημαίνεται ότι οι προϊστάμενοι των επιχειρησιακών μονάδων λειτουργούν ως «δευτερεύοντες διατάκτες» και διαχειρίζονται πιστώσεις που τίθενται στη διάθεσή τους κατ’ εντολήν του «κύριου διατάκτη».

Στο επόμενο άρθρο εξειδικεύεται πως το είδος των συμβάσεων που μπορούν να συνάψουν σχετίζεται με την προμήθεια σε είδη όπως: πετρέλαιο, βενζίνη αμόλυβδη, λάδια και πρόσθετα, ελαστικά αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, μπαταρίες, ανταλλακτικά και εξαρτήματα, επισκευή μοτοσικλετών και οχημάτων, συντήρηση ασανσέρ, καθαριότητα, γραφική ύλη, φωτοαντιγραφικό χαρτί, κλινοσκεπάσματα, στρώματα ύπνου, έπιπλα κρεβατοκάμαρας, τραπεζαρίας και καθιστικού, συσκευές κλιματισμού, εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών, μελάνια, επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων, κατασκευαστικές εργασίες. Οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων (ΚΑΕ) και οι κωδικοί CPV μπορεί να τροποποιούνται και να αυξομειώνονται, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές ανακύπτουν κάθε φορά, με νεότερη διαπιστωτική πράξη.

Τα στελέχη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. ευελπιστούν πως η τροπολογία θα λύσει ριζικά το πρόβλημα και θα σταματήσουν να… «βαφτίζουν το ψάρι, κρέας», ακροβατώντας στα όρια της νομιμότητας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

pspyropoulos@e-typos.com

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής