Αφορά εκτάσεις δασικού χαρακτήρα

Νέα παράταση για εξαγορά χωραφιών σε γκρίζες ζώνες

10/08/17 • 09:08 | UPD 10/08/17 • 09:08

Παράταση για έναν ακόμη χρόνο, μέχρι δηλαδή και τις 8 Αυγούστου 2018, δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος προκειμένου οι αγρότες να εξαγοράσουν την έκταση δασικού χαρακτήρα που εκχέρσωσαν για γεωργική εκμετάλλευση πριν τις 11 Ιουνίου 1975.

Αν και πρόκειται για μια παράταση – συνέχεια της τριετής διορίας που δόθηκε το 2014, οι αγρότες δεν είχαν χρησιμοποιήσει σχεδόν καθόλου το συγκεκριμένο εργαλείο. Το τελευταίο διάστημα, βέβαια, μετά την κύρωση των δασικών χαρτών, έχει αρχίσει να υπάρχει μια πρώτη κινητικότητα – ωστόσο οι Διευθύνσεις Δασών τονίζουν πως είναι αρκετά μικρή και κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τις περιοχές που υπάρχει ήδη αναρτημένος δασικός χάρτης, παρέχεται έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2017 η δυνατότητα εξαγοράς της έκτασης, εφόσον αυτή έχει χαρακτηριστεί ως ΔΑ ή ΧΑ και η εκχέρσωσή της για γεωργική καλλιέργεια έχει γίνει πριν την 11η Ιουνίου 1975, ώστε η έκταση αυτή να εξαιρεθεί της προσωρινής κύρωσης του χάρτη και να μη θιγούν τα συμφέροντα του αγρότη.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η δυνατότητα εξαγοράς δίνεται για όλες τις εκτάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 5-14 του άρθρου 47 του ν. 998/79 και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες. Οπως σημειώνει το υπουργείο, «η διάταξη αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί εν όψει της κύρωσης των δασικών χαρτών της χώρας». Να υπενθυμίσουμε πως αντίστοιχη ρύθμιση υπάρχει σε ισχύ και για την αλλαγή χρήσης εκτάσεων που εκχερσώθηκαν από το 1975 έως το 2007, όπου και παραχωρείται η έγκριση επέμβασης από τη Δασική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 47Β του ν. 998/79.

Εξαγορά

Το κόστος εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις: Πιο συγκεκριμένα, καλλιεργούνται γεωργικά καλλιεργούμενες εκτάσεις των οποίων η μορφή άλλαξε από δάσος σε αγρό έως το 2007 ως εξής και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής που έχει γίνει η επέμβαση:

* σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 20% της καθοριζόμενης αξίας τους (αξία δάσους),

* σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 12,5% της καθοριζόμενης αξίας τους,

* σε δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει (χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις), το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 15% της καθοριζόμενης αξίας τους.

Πρόσθετες επιβαρύνσεις

Επιπλέον, για τις εκτάσεις που άλλαξαν χρήση από δάσος σε αγρό από το 1975 έως το 2007, υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση της τάξης του 10% της «αξίας δάσους», που θα καλύπτει τη «δαπάνη αναδάσωσης». Οπότε, τα ποσοστά για τις ανωτέρω κατηγορίες εκτάσεων διαμορφώνονται σε 30%, 22,5% και 25%, αντίστοιχα.
Οι εκτάσεις προ του 1975 δεν υπόκεινται στη «δαπάνη αναδάσωσης». Το αντάλλαγμα χρήσης μπορεί να καταβληθεί σε 100 δόσεις με ελάχιστη δόση 30 ευρώ.

Η μείωση αυτή συμπληρώνει τη μείωση που προέβλεψε ο νόμος 4467/2017 στο κόστος εξαγοράς μιας έκτασης δασικού χαρακτήρα που άλλαξε χρήση για γεωργική εκμετάλλευση πριν από το 1975, όπου προβλέπεται πια η καταβολή του ¼ της αντικειμενικής αξίας. Με τον ίδιο νόμο έχουν επέλθει και σημαντικές βελτιώσεις των απαιτήσεων της αίτησης που υποβάλλουν στις Δασικές Υπηρεσίες οι αγρότες και καλλιεργητές, αφού δεν απαιτείται πια υποβολή οικονομοτεχνικής μελέτης για τις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν μεταξύ 1975-2007, εφόσον αυτές είναι ενταγμένες στο ΟΣΔΕ, ενώ σε όλες τις παραπάνω εκτάσεις επιτρέπεται πια η ύπαρξη μικροεγκαταστάσεων (υπόστεγα, μετρητές ΔΕΗ, δεξαμενές, γεωτρήσεις κ.λπ.) που εξυπηρετούν τη γεωργική καλλιέργεια.

Να υπενθυμίσουμε πως μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου καλούνται οι πολίτες και οι αγρότες να υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους επί του χαρακτήρα των εκτάσεων στον αναρτημένο δασικό χάρτη. Να υποβάλουν αίτημα πρόδηλου σφάλματος για διόρθωση στον χάρτη, αλλά και να υποβάλουν αίτημα εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις που είχαν στο παρελθόν δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα, είναι άλλης μορφής σήμερα και είναι ενταγμένες στο ΟΣΔΕ.

Να τονίσουμε ότι η 7η Σεπτεμβρίου 2017 αποτελεί καταληκτική ημερομηνία τόσο για τους κατοίκους της Ελλάδας όσο και αυτούς του εξωτερικού.

Επιλογές

Εφόσον η έκταση έχει χαρακτηριστεί ΔΑ ή ΧΑ (και δεν είναι ιδιωτικό χορτολίβαδο), τότε οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν έως τις 07/09/2017 να υποβάλουν αίτηση ατελώς στο Δασαρχείο της περιοχής τους:

* είτε για εξαγορά της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει προ του 1975,

* είτε για χρήση (έγκριση επέμβασης) της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει μέχρι το 2007
Εάν αιτηθούν την εξαγορά, τότε θα χρειαστεί να υποβάλουν στο Δασαρχείο αίτηση εξαγοράς, τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς και αποδεικτικό χρήσης της έκτασης προ του 1975.

Εάν αιτηθούν τη χρήση (έγκριση επέμβασης), τότε θα χρειαστεί να υποβάλουν αίτηση χρήσης (έγκριση επέμβασης) και τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς.

Τοπογραφικά

Για τα τοπογραφικά διαγράμματα δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του ενδιαφερομένου και αντίγραφο δήλωσης σχετικά με την περίπτωση έκτασης δηλωμένης στο ΟΣΔΕ, αφού αυτή έχει αντικατασταθεί με το διαβιβαστικό, με το οποίο αποστέλλονται τα γεωχωρικά στοιχεία τού ΟΣΔΕ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το σύνολο των εκτάσεων. Για τη διαπίστωση, αρκεί η αιτούμενη έκταση για εξαγορά ή χρήση να έχει δηλωθεί με Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο ΟΣΔΕ, μόνο σε ένα από τα έτη, είτε αυτό αναφέρεται στην τελευταία τριετία είτε στο τρέχον έτος.

Σχετικά με την τήρηση της εξάμηνης προθεσμίας, από το πέρας της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 15 ν. 3889/2010, για την έκδοση της διοικητικής πράξης έγκρισης εξαγοράς ή επέμβασης (χρήση) η οργάνωση και ιεράρχηση της επεξεργασίας των σχετικών αιτήσεων θα εκτελείται με προτεραιότητα στα ολοκληρωμένα από πλευράς στοιχείων αιτήματα, λαμβάνοντας υπόψη την εκκρεμότητα εξέτασης στις περιπτώσεις που έχουν παράλληλα υποβληθεί αντιρρήσεις για τα ίδια γεωτεμάχια.

Οι 15 «ασυνεπείς» Δήμοι

Περίπου ένας μήνας απομένει για να καταθέσουν οι πολίτες τις αντιρρήσεις τους κατά των αναρτημένων δασικών χαρτών αλλά και να δώσουν στο υπουργείο Περιβάλλοντος οι 15 εναπομείναντες ΟΤΑ τις οικιστικές πυκνώσεις και τα όρια οικισμού.

Οπως αναφέρει το ΥΠΕΝ, οι δήμοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα συνεπείς, διότι οι πολίτες πρέπει να δουν το συντομότερο δυνατό τα όρια των οικισμών και των πυκνώσεων στον αναρτημένο δασικό χάρτη, ώστε να ξέρουν αν χρειάζεται να υποβάλουν ή όχι αντίρρηση. Παράλληλα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, παρατηρήθηκαν φαινόμενα παρακώλυσης της εξυπηρέτησης πολιτών στα σημεία υποστήριξης εξαιτίας υποβολής αντιρρήσεων των ΟΤΑ, κατά τις τελευταίες ημέρες της προηγούμενης καταληκτικής ημερομηνίας. «Οι Δήμοι οφείλουν να φροντίσουν να μείνει περιθώριο τουλάχιστον μιας εβδομάδας μόνο για τους πολίτες».

Οι ΟΤΑ που δεν έχουν καταθέσει τις οικιστικές πυκνώσεις είναι οι εξής: Γορτυνίας, Νοτ. Κυνουρίας, Ωραιοκάστρου, Δωδώνης, Κιμώλου, Μήλου, Μυκόνου, Σίφνου, Ανατ. Μάνης, Νοτ. Πηλίου, Σκοπέλου, Πύλου – Νέστορος, Νέας Προποντίδας, Σιθωνίας και Χίου.

Δωρεάν αντιρρήσεις

Πράσινο φως για δωρεάν αντιρρήσεις δίνεται στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη καταθέσει στο υπουργείο τα όρια των οικιστικών πυκνώσεων – τα οποία και έχουν ζητηθεί από τον κ. Φάμελλο επανειλημμένως.

Επιπλέον, πράσινο φως δίνεται και σε περιοχές αναδασμού για δωρεάν αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών. Πιο συγκεκριμένα, όσες περιοχές χαρακτηρίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια του αναδασμού.

Στην ίδια κατηγορία θα υπάγονται και οι περιοχές εκείνες που χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις, είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του αναδασμού.

Πρόδηλα σφάλματα

* Τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλμένη τεχνική απόδοση των οριογραμμών που παρατηρείται πάνω στα φωτογραμμετρικά υπόβαθρα και προκύπτει είτε από μετρήσεις εδάφους ή φωτοερμηνευτικής απόδοσης του θεματικού περιεχομένου του χάρτη, που έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα, που παρουσιάζεται σ’ αυτά,

* παράλειψη, εκ παραδρομής, της αποτύπωσης σαφώς δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (αγροτικής κ.λπ.) και το αντίστροφο,

* απεικόνιση εμφανώς λανθασμένη αγροτικής έκτασης ως δασικής και το αντίστροφο,

* παράλειψη εγγραφών στοιχείων των πολυγώνων του χάρτη στη βάση δεδομένων,

* λάθος αποτύπωση θεματικής επιφάνειας που οφείλεται σε διαμορφωμένα στοιχεία εικόνας (φωτογραφίας) λόγω διαβαθμισμένων περιοχών,

* απόδοση ως «χορτολιβαδικής» έκτασης που αφορά σε πεδινή και ομαλής κλίσης περιοχή, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το π.δ. 32/2016 (ΦΕΚ 46 Α’),

* απόδοση ως «χορτολιβαδικής» έκτασης που αφορά σε αναγνωρισμένη, κατά τις κείμενες διατάξεις, έναντι του Δημοσίου ως ιδιωτικής, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας,

* απόδοση ως δασικής έκτασης που αφορά τεχνητή δασική φυτεία, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και

* ειδικά σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης πριν την κύρωση του δασικού χάρτη.

ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΠΝΗΤΟΥ
mxipnitou@e-typos.com
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

Δημοφιλή