Μεταξεταστέο το νομοσχέδιο για την Παιδεία

24/06/17 • 20:53 | UPD 24/06/17 • 20:53

Στο συμπέρασμα ότι το κυοφορούμενο νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση δεν εγγυάται τη μακροβιότητα του θεσμικού πλαισίου και βαθμούς ελευθερίας για τα ιδρύματα, κατέληξε η Σύγκλητος του ΑΠΘ.

Σύμφωνα με το ψήφισμα που υιοθετήθηκε, τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν μόνο με ειλικρινή διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών να πείσουν με επιχειρήματα, αλλά και να πεισθούν από ενδεχομένως εύλογα επιχειρήματα της άλλης πλευράς, φθάνοντας έτσι σε μια χρυσή τομή που θα εξασφαλίζει τη διατήρηση του θεσμικού πλαισίου σε βάθος χρόνου και μια αναπτυξιακή προοπτική για το δημόσιο πανεπιστήμιο.

Η Σύγκλητος θεωρεί ότι το προτεινόμενο σχέδιο νόμου βαρύνεται από εξαντλητικές υπερρυθμίσεις ζητημάτων, με αποκορύφωμα την οργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών και τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων και όμοια αντιμετώπιση ανόμοιων ιδρυμάτων (λ.χ. από τα νέα Περιφερειακά Συμβούλια), κατά τρόπο που θίγει καίρια το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου