Τι θα αλλάξει στη ζωή των Ελλήνων της Βρετανίας με άτακτο Brexit

14/03/19 • 09:00 | UPD 14/03/19 • 09:00

Newsroom eleftherostypos.gr

Πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη μεταφορά στην Ε.Ε.-27 των πιστοποιητικών, αδειών ή εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί στη Βρετανία ή να αποκτηθούν νέες.

Σε επτά σημεία-κλειδιά πρέπει να εστιάσουν οι επιχειρήσεις στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατά την προετοιμασία τους για το Brexit, σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ).

Σύσταση του ίδιου προς τις επιχειρήσεις είναι να… ανεβάσουν στροφές, δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την αποχώρηση (μεσάνυχτα 29ης Μαρτίου 2019) του Ηνωμένου Βασιλείου (Η.Β.). Αναλυτικά, τα επτά σημεία είναι τα εξής:

1. Η προετοιμασία

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις οφείλουν να λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις και να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες διοικητικές πράξεις πριν από την 30ή Μαρτίου, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν διαταραχές.

2. Ευθύνες στην αλυσίδα εφοδιασμού

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε., οι επιχειρήσεις έχουν διαφορετικές ευθύνες, ανάλογα με τη θέση τους στην αλυσίδα εφοδιασμού (π.χ. κατασκευαστής, εισαγωγέας, έμπορος χονδρικής πώλησης κ.λπ.). Συνεπώς, όσες παραλαμβάνουν προϊόντα από το Η.Β. πρέπει να αξιολογήσουν τις ευθύνες τους βάσει της παραπάνω νομοθεσίας.

3. Πιστοποιητικά, άδειες και εγκρίσεις

Πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη μεταφορά στην Ε.Ε.-27 των πιστοποιητικών, αδειών ή εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί στο Η.Β. ή να αποκτηθούν νέες.

4. Τελωνεία, ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης

Οσες επιχειρήσεις έχουν εμπορικές συναλλαγές με εταιρίες στο Η.Β. οφείλουν να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες και τους κανόνες της Ε.Ε. που θα ισχύουν μετά το Brexit, ιδίως αν μέχρι στιγμής είχαν μικρή ή καθόλου πείρα στις εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες.

5. Κανόνες καταγωγής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους και να αρχίσουν να θεωρούν τις εισαγωγές από το Η.Β. ως «μη καταγόμενες», ώστε να εξασφαλίζουν προτιμησιακή ενωσιακή καταγωγή για τα εμπορεύματά τους.

6. Απαγορεύσεις και περιορισμοί για εισαγωγές/εξαγωγές

Πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση με τους κανόνες της Ε.Ε. που περιορίζουν την εισαγωγή/εξαγωγή ορισμένων εμπορευμάτων προς και από τρίτες χώρες.

7. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Εάν το επίπεδο της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Η.Β. είναι ισοδύναμο με αυτό της Ε.Ε., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση περί επάρκειας που θα επιτρέπει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Η.Β. χωρίς περιορισμούς. Ωστόσο, οι εταιρίες καλό θα είναι να εκτιμήσουν αν, ελλείψει απόφασης περί επάρκειας, πρέπει να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι διαβιβάσεις αυτές θα εξακολουθήσουν να είναι δυνατές.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Copy link
Powered by Social Snap