Κάλεσμα «δημιουργικού πατριωτισμού» απηύθυνε στην επιχειρηματική κοινότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, που αποτέλεσε το βήμα για την παρουσίαση μιας «συμφωνίας αλήθειας», η οποία στηρίζεται στη μείωση των φόρων και των εισφορών, στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στη διευκόλυνση της ρευστότητας, με την υποχρέωση να υλοποιήσουν νέες επενδύσεις, να πληρώνουν φόρους και εισφορές, να προστατεύουν το περιβάλλον και να είναι δίπλα στους εργαζομένους, καθιστώντας τους συμμέτοχους στην επιχειρηματική επιτυχία. «Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: «Συμφωνία αλήθειας» για στέρεη ανάπτυξη»