Το πλαστικό έχει καταστεί πλέον ως ένας από τους βασικούς ενόχους στην μάχη που δίνεται παγκοσμίως για την προστασία του περιβάλλοντος. Ενώ τα βήματα που γίνονται από πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα είναι σημαντικά, υπάρχει και η άποψη πως δεν ωφελεί να δαιμονοποιείται το πλαστικό. «Πλαστικό: Από την δαιμονοποίηση στις λύσεις για καθαρές θάλασσες»