Εμπόδιο για την οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα αποτελεί η μαζική φυγή των Ελλήνων στο εξωτερικό, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. «Financial Times: Το brain drain καθοριστικό εμπόδιο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας”