Το πως αντιμετωπίζει κανείς τα προβλήματα που του τυχαίνουν είναι κάτι που επαφίεται στον χαρακτήρα που έχει διαμορφώσει, αλλά και στα βιώματα. Η Ελίνα Ακριτίδου είναι από τα άτομα που επιλέγουν να σταθούν με μια αισιοδοξία απέναντι σε πραγματικά δύσκολες καταστάσεις, γιατί μια διαφορετική προσέγγιση δεν θα φέρει αποτέλεσμα κατά την στάση ζωής που έχει. «Η εξομολόγηση της Ελίνας Ακριτίδου για το πρόβλημα του γιου της [βίντεο]»