Πατρίδα του ξεχωριστού αυτού εθίμου είναι η μακρινή Ανατολή. Το έθιμο με προέλευση από την αρχαία Κίνα. Η ιστορία του χαρταετού έχει βαθιές ρίζες στην αρχαία Κίνα ξεπερνώντας τα 2.400 χρόνια ζωής. «Το έθιμο του χαρταετού: Γιατί τον πετάμε, από πού ξεκίνησε και πώς έφτασε στην Ελλάδα»