Η συζήτηση για τη συνέχιση του βασιλικού θεσμού στη χώρα ξεκινά πολύ πριν από το δημοψήφισμα του 1974, αφού το παλάτι «καταφέρνει», με τους λανθασμένους χειρισμούς του, να συσπειρώσει εναντίον του όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας. «Το δημοψήφισμα του 1974 που κατάργησε τη βασιλεία»