Τον Δεκέμβριο του 1940 ο πόλεμος μαινόταν μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, δύο μήνες μετά το ιστορικό «Οχι» του πρωθυπουργού της Ελλάδας Ιωάννη Μεταξά. «Μόνο στον «Ε.Τ.»: Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος μέσα από τα αρχεία του ΕΚΠΑ»