Προαιρετική αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 7 του πτωχευτικού κώδικα των ΗΠΑ κατέθεσε η θυγατρική της εταιρείας Folli Follie στις Ηνωμένες Πολιτείες, Links of London, Inc. «Κήρυξε πτώχευση και η θυγατρική της Folli Follie στις ΗΠΑ»