Αναστέλλεται η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο για τη μετοχή της Folli Follie

25/05/18 • 11:30 | UPD 25/05/18 • 13:32

Αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών της Folli Follie, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Χρηματιστήριο Αθηνών, την στιγμή που σύμφωνα με πληροφορίες, οι τράπεζες ζητούν περαιτέρω εξασφαλίσεις για τα δάνεια που έχουν χορηγήσει στην εισηγμένη.

Αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών της Folli Follie, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Χρηματιστήριο Αθηνών, την στιγμή που σύμφωνα με πληροφορίες, οι τράπεζες ζητούν περαιτέρω εξασφαλίσεις για τα δάνεια που έχουν χορηγήσει στην εισηγμένη.

Η εταιρεία αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Μετά την εξακολουθούμενη και συντονισμένη διασπορά παραπλανητικών ειδήσεων, η οποία έχει δημιουργήσει αδικαιολόγητα ένα έντονα αρνητικό κλίμα για την εταιρεία μας, με σχετικό έγγραφο αίτημά της, ζήτησε σήμερα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αναστολή της διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της εταιρείας μας, που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μας από την ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young, στην διάθεση της οποίας η εταιρεία μας ήδη θέτει όλα τα ζητούμενα στοιχεία».