Θέσεις για στελέχη σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

14/02/17 • 17:47 | UPD 14/02/17 • 17:47

Θέσεις εργασίας σε ινστιτούτα και υπηρεσίες της Ε.Ε. για μόνιμες ή προσωρινές συμβάσεις δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα EPSO.

Μπορεί κανείς να ενημερωθεί για το σύνολο των θέσεων εργασίας που «τρέχουν» μέσω της ιστοσελίδας: https://epso.europa.eu/apply/job-offers .

Στις 15 Φεβρουαρίου 2017 λήγει η προκήρυξη με κωδικό CONS/AD/128, που αφορά στην πρόσληψη διευθυντή Διαχείρισης Πληροφοριών και Γνώσεων στον τομέα «Επικοινωνία και Ενημέρωση» και «Διαχείριση Πληροφοριών και Γνώσεων». Η έδρα της θέσης βρίσκεται στις Βρυξέλλες και στις αρμοδιότητες του διευθυντή περιλαμβάνονται:

*η διαχείριση της διανομής ενημερωτικού περιεχομένου
*η διαμόρφωση πολιτικών και κατευθυντήριων γραμμών
*η διαχείριση του ενημερωτικού περιεχομένου, η αρχειοθέτηση, η διαφάνεια και οι υπηρεσίες βιβλιοθηκονομίας και έρευνας.

Ο διευθυντής υποβάλλει εκθέσεις στο γενικό διευθυντή και είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει καλά τη γαλλική και την αγγλική γλώσσα, να έχει πολύ καλή γνώση της δομής και της λειτουργίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να γνωρίζει τις διαδικασίες και τις μεθόδους εργασίας του Συμβουλίου και να τον χαρακτηρίζει η διακριτικότητα στο χειρισμό πληροφοριών. Προσόν θα θεωρηθεί η καλή κατανόηση του τεχνολογικού τοπίου που σχετίζεται με τους τομείς δραστηριότητας της Διεύθυνσης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να σταλούν το αργότερο έως την ημέρα λήξης της προθεσμίας (15/2), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu .

Αναλυτικά, για τα καθήκοντα και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2330-cons-ad-128_en

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικασία επιλογής για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα περίπου 12 υποψηφίων, προκειμένου να καλύψει 6 θέσεις υπαλλήλων διοίκησης εντός της ομάδας οικονομικών αναλύσεων (CET) της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Η CET βοηθά τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού στην εκπόνηση οικονομικών αναλύσεων και ποσοτικών στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού. Οι οικονομολόγοι της CET παρέχουν επίσης καθοδήγηση σε μεθοδολογικά ζητήματα και πολιτικές εξελίξεις και τεχνική βοήθεια σε υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα προσληφθούν με σύμβαση έκτακτου υπαλλήλου, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, ενώ μπορεί να ανανεωθεί για δύο έτη το πολύ. Ο βασικός μηνιαίος μισθός εκκίνησης είναι 4.637,77 ευρώ και η έδρα εργασιών είναι οι Βρυξέλλες.

Οι θέσεις είναι υψηλών απαιτήσεων και προσφέρεται μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως: διδακτορικό δίπλωμα στο πεδίο των οικονομικών ή της οικονομετρίας, σχετικό με την πολιτική ανταγωνισμού, ερευνητική εμπειρία κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών (πιστοποιούμενη από δίπλωμα ή πιστοποιητικό παρακολούθησης) σε πεδίο των οικονομικών ή της οικονομετρίας σχετικό με την πολιτική ανταγωνισμού, εμπειρογνωσία που έχει αποκτηθεί σε πεδίο σχετικό με την πολιτική ανταγωνισμού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πλήρεις αιτήσεις στα αγγλικά, συνοδευόμενες από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, πρέπει να αποσταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση: comp-selection-atcet-ad5@ec.europa.eu έως τις 3 Μαρτίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις, τις παροχές και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2362-com-ta-comp-17-ad5_en

ΒΟΧ- Ευκαιρίες απασχόλησης για σεφ/μάγειρες στη Φινλανδία

Η εταιρία Opteam ζητά σεφ/μάγειρες-μαγείρισσες που ενδιαφέρονται να εργαστούν στη Φινλανδία. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

-διαθέτουν δίπλωμα μαγειρικής σχολής,
-έχουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους ως σεφ/μάγειρας/μαγείρισσα σε εστιατόριο η ξενοδοχείο.,
-έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και προθυμία να μάθουν τη φινλανδική γλώσσα,
-έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται παράλληλα σε διάφορα σημεία/πόστα του χώρου της κουζίνας,
-είναι σε θέση να προγραμματίζουν τις εργασίες της κουζίνας και να εργάζονται είτε σε ομάδα είτε μόνοι.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κυρία Päivi Mäenpää στο τηλέφωνο +358 50 310 9924 ή μέσω Flyer. Η αποστολή των βιογραφικών, που θα πρέπει να είναι στα αγγλικά, γίνεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο recruiting@opteam.fi. Οι επιλαχόντες υποψήφιοι θα κληθούν για συνεντεύξεις στην Αθήνα στις 20 και τις 21 Φεβρουαρίου και στη Θεσσαλονίκη στις 23 και τις 24 Φεβρουαρίου.