14/02/17 • 15:29 | UPD 14/02/17 • 15:49

Ολιγοήμερη αναβολή για την προκήρυξη των 404 μονίμων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Sorry. No data so far.

Ολιγοήμερη παράταση σχετικά με την έναρξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ανακοινώθηκε από το ΑΣΕΠ έπειτα από έγγραφο αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τι αίτημα αφορούσε στα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της προκήρυξης 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Στ. Κοντονής, ζήτησε τη διεύρυνση των υποψηφίων που μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 404 μονίμων στα δικαστήρια και τις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας. Με αφορμή αιτήματα και σχετικές διαμαρτυρίες ότι ορισμένες κατηγορίες ΠΕ δεν συμπεριλαμβάνονται στα προσόντα των τίτλων σπουδών, ο υπουργός εισηγήθηκε να τροποποιηθεί η προκήρυξη 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ, ώστε να διευρυνθεί η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς να αποκλείεται κανένα πτυχίο από τα τυπικά προσόντα.

Η νέα προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Κ/2017 θα γνωστοποιηθεί, εντός των επομένων ημερών, με νεότερη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ. Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την προκήρυξη, θα προσληφθούν γραμματείς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που θα μετέχουν στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και συντάσσουν τα πρακτικά, τις εκθέσεις, τις πράξεις και τα άλλα έγγραφα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την πιστοποίηση των δικαστικών ενεργειών.

Παράλληλα, θα εκδίδουν τα απόγραφα και αντίγραφα, τα πιστοποιητικά και αποσπάσματα, θα τηρούν και θα ενημερώνουν τα βιβλία και θα φυλάσσουν το αρχείο και τα άλλα αντικείμενα των δικαστηρίων ή των εισαγγελιών. Οι επιτυχόντες θα κληθούν να στελεχώσουν Εφετεία, Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, Εισαγγελίες Πρωτοδικών και Εφετών, Διοικητικά Πρωτοδικεία και Εφετεία, Πταισματοδικεία, αλλά και τον Αρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και τη Γενική Επιτροπεία Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

60 μηχανικοί στον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά εξήντα (60) ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα τους εξής:

2 ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, 4 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, 4 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργου, 1 ΔΕ Τεχνιτών, 1 ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων, 5 ΔΕ Ζυγιστών, 31 ΔΕ Οδηγών, 8 ΔΕ Εποπτών και 4 ΥΕ Εργατών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς τη στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310508800). Σημειώνεται πως η υποβολή της αίτησης θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ταχυδρομείου.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20/02.

20 διερμηνείς – μεταφραστές στην Ελληνική Αστυνομία

Συμβάσεις μίσθωσης έργου θα υπογράψουν είκοσι (20) διερμηνείς – μεταφραστές στην ΕΛ.ΑΣ. για τις γλώσσες και διαλέκτους Αραβική, Φαρσί, Παστού – Νταρί, Μπενγκάλι, Χιντί, Ουρντού, Παντζαμπί, Σοράνι, Κουρδικά και Γεωργιανά, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εργο των διερμηνέων – μεταφραστών είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την υλοποίηση διαδικασιών σχετικών με την αναγκαστική επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζονται στο Νομό Αττικής η Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής και στην περιφέρεια η Δ/νση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης και Ορεστιάδας. Ωστόσο, δύναται να οριστεί ως τόπος εκτέλεσης του έργου και οποιοσδήποτε άλλος τόπος όπου παρίσταται ανάγκη λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την επισυναπτόμενη στην παρούσα ανακοίνωση αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ως εξής: Αίτηση για την Προκήρυξη 6481/3/277-ιδ’ υπουργείο Εσωτερικών, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού, Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού με σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (τηλ. Επικοινωνίας 210 6922318, 2131520298) Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ. 101 77 Αθήνα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την Παρασκευή 17/02/2017.

17 άτομα στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Ο δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δεκαεπτά (17) άτομα για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου διάρκειας έως δώδεκα μήνες (12).

Ειδικότερα θα προσληφθούν: 1 Καθηγητής-Μουσικός για διδασκαλία Υποχρεωτικών και Ανώτερων Θεωρητικών μουσικής, 1 Καθηγητής-Μουσικός Πνευστών για διδασκαλία Φλάουτου, 1 Καθηγητής-Μουσικός Βιολιού, 1 Καθηγητής-Μουσικός Πιάνου για διδασκαλία του οργάνου και συνοδεία πιάνου σχολής Μονωδίας, τάξης σύγχρονου-έντεχνου τραγουδιού, μαθημάτων μουσικής δωματίου, 3 Καθηγητές-Μουσικοί Κλασικής Κιθάρας, 1 Καθηγητής-Μουσικός για τη διδασκαλία Ηλεκτρικού Οργάνου (Αρμόνιο) & παράλληλη συνοδεία Μικτής Χορωδίας, 2 Καθηγητές-Μουσικοί Μονωδίας για τη διδασκαλία Κλασικού και Σύγχρονου-Εντεχνου Τραγουδιού, 1 Καθηγητής-Μουσικός για τη διδασκαλία Μουσικοκινητικής Αγωγής – Σύστημα ΟΡΦ (για παιδιά 4-6 ετών), 1 Καθηγητής-Μουσικός για τη διδασκαλία Βιολοντσέλου, 1 Καθηγητής-Μουσικός Βυζαντινής Μουσικής, 2 Χορογράφοι-Χορευτές Κλασικού Χορού, για Κινητική Αγωγή, Κινησιολογία σε παιδιά-εφήβους-ενήλικες, τμήματα Θεάτρου και Σχολής Μονωδίας, 1 Χορευτής-Χορογράφος για τη διδασκαλία χορών Εθνικ-Λάτιν-Τάνγκο, 1 Ηθοποιός-Δάσκαλος Θεατρικής Αγωγής για τη διδασκαλία Θεάτρου σε παιδιά (5-14 ετών).

Αιτήσεις στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού Λεωφ. Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 13561.

 

Σοφία Εμμανοηλίδου

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου

Δημοφιλή

Sorry. No data so far.

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο eleftherostypos.gr. Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο συμφωνείτε με την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο