10/01/17 • 19:49 | UPD 10/01/17 • 19:51

Μέχρι τέλος Ιανουαρίου οι 2.500 προσλήψεις γιατρών στα νοσοκομεία

Sorry. No data so far.

Προσλήψεις ιατρικού προσωπικού ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός. Παράλληλα εξήγγειλε αλλαγές στο σύστημα προσλήψεων των γιατρών με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Σύμφωνα με τον υπουργό, μέσα στον Ιανουάριο έχουν δρομολογηθεί να γίνουν 2.500 προσλήψεις γιατρών ώστε να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής. Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε ακόμη στο πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ με την πρόσληψη 4.000 εργαζομένων, όπως νοσηλευτές, οι οποίοι θα προσληφθούν με 12μηνη σύμβαση και με πλήρη δικαιώματα εντός Φεβρουαρίου.

Οπως αποσαφήνισε, οι προσλήψεις θα είναι στοχευμένες με γιατρούς όπως στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ειδικά στα μεγάλα νοσοκομεία. Αντίστοιχη παρέμβαση θα γίνει σε επίπεδο χειρουργείων εξήγησε. Ανάμεσα στις ειδικότητες που αναμένεται να ζητηθούν είναι Γενική Ιατρική, Φυσιοϊατρική, Κυτταρολογία, Αιματολογία, Αγγειοχειρουργική, Αναισθησιολογία και Χειρουργική Θώρακος, Αγγειοχειρουργική, Αιματολογία, Ακτινοδιαγνωστική, Αναισθησιολογία, Γαστρεντερολογία, Δερματολογία-Αφροδισιολογία, Καρδιολογία, Μαιευτική-Γυναικολογία, Ιατρική Βιοπαθολογία, Νευρολογία, Παιδιατρική, Ογκολογία, Ορθοπαιδική, Οφθαλμολογία, Χειρουργική Θώρακα, Χειρουργική Παίδων, Ψυχιατρική, Ωτορινολαρυγγολογία (ΩΡΛ) κ.λπ. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η νέα προκήρυξη από το υπουργείο Υγείας.

Εργαστήρια Ενεργοποίησης Ανέργων από τον ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ, θέτοντας ως στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους, προτίθεται να υλοποιήσει Εργαστήρια Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Μέσω του Εργαστηρίου θα παρασχεθεί στους συμμετέχοντες ολοκληρωμένη βιωματική πληροφόρηση σχετικά με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον Οργανισμό (Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτική των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών). Επισημαίνεται ότι μετά τη διεξαγωγή του Εργαστηρίου, οι ωφελούμενοι από αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής. Το Εργαστήριο Ενεργοποίησης για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης θα υλοποιηθεί την Τρίτη 17/1/2017 από τις 09:30 έως τις 14:30.

Ο ΟΑΕΔ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερομένους να λάβουν μέρος. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ όπου είστε εγγεγραμμένος/εγγεγραμμένη. Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο www.oaed.gr.

24 άτομα στο Δήμο Λεβαδέων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόθεσή της να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος προσωρινής στέγασης υποψηφίων προς μετεγκατάσταση και αιτούντων άσυλο (Πρόγραμμα Relocation της Υπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες) χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2017.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού έτους 2017 θα απασχοληθούν συνολικά είκοσι τέσσερα (24) άτομα των παρακάτω ειδικοτήτων:

ένας (1) Συντονιστής Εργου, ένας (1) Οικονομικός Διευθυντής, ένας (1) Διευθυντής Προσωπικού/Διοίκησης, ένας (1) Διευθυντής Παροχών και Προμηθειών, ένας (1) Λογιστής, ένας (1) Βοηθός δεδομένων δράσεων ενημέρωσης – διοίκησης, ένας (1) Συντονιστής των Επιστατών και των Κοινωνικών Λειτουργών, πέντε (5) Κοινωνικοί Λειτουργοί (1 Λειτουργός ανά 14 διαμερίσματα), πέντε (5) Επιστάτες Διαμερισμάτων (1 Επιστάτης ανά 14 διαμερίσματα), δύο (2) Συνοδούς (1 Συνοδός ανά 35 διαμερίσματα) και πέντε (5) Διερμηνείς (1 Διερμηνέας ανά 14 διαμερίσματα).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λεβαδέων, Σοφοκλέους 15 Λιβαδειά Τ.Κ. 32131, Γραφείο Προσωπικού. Πληροφορίες: τηλ. 22613 -50832.

Σύντομα

Ασκηση υποψήφιων δικηγόρων σε υπ. Δικαιοσύνης και Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Tο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προσκαλεί όσους υποψήφιους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με υπολειπόμενο χρόνο άσκησης τουλάχιστον έξι (6) μήνες, να υποβάλουν τη συνημμένη αίτηση μέχρι και τη 12η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, είτε ηλεκτρονικά (hdrydaki@justice.gov.gr) είτε στο γενικό πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου (Λ. Μεσογείων 96 – Αθήνα, Ισόγειο / Γραφείο 58), όπου και θα διατίθεται η ίδια αίτηση σε έντυπη μορφή.

Επισημαίνεται ότι η άσκηση αφορά στο χρονικό διάστημα από 16-1-2017 έως και 15-7-2017 και οι προς κάλυψη θέσεις ανέρχονται σε δύο (2). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τις προς κάλυψη θέσεις, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου τ.ε. και ώρα 11:00 π.μ. σε αίθουσα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ίδιου υπουργείου (Λ. Μεσογείων 96 – Αθήνα, 2ος όροφος).

Παράλληλα αιτήσεις για πρακτική άσκηση δικηγόρων δέχεται και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι και τις 17 Ιανουαρίου. Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων που θα απασχοληθούν στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ορίζονται σε τέσσερις (4), εκ των οποίων ένας/μία (1) από πολύτεκνη οικογένεια. Παράλληλα θα επιλεγούν δέκα (10) επιλαχόντες για αναπλήρωση τυχόν θέσεων που θα κενωθούν, εκ των οποίων δύο (2) από πολύτεκνες οικογένειες.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ασκούμενοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και να μη συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν από την 31η Ιανουαρίου 2018. Επίσης πρέπει να διαθέτουν: α. Bαθμό πτυχίου Νομικής «Λίαν καλώς». β. Αριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. γ. Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η μηνιαία αμοιβή είναι εξακόσια (600) ευρώ και η απασχόλησή τους θα διενεργείται εντός του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του ΔΣΑ. Η διαδικασία της επιλογής θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιανουαρίου 2017, οπότε και θα αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση στις ιστοσελίδες του ΔΣΑ www.dsa.gr, www.dsanet.gr αφού προηγουμένως ελεγχθούν από τη Διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ο φυσικός φάκελος και η επάρκεια των γνώσεων και των ικανοτήτων που δηλώνουν οι επιλεγέντες.

 

Από το ένθετο Αγορά Εργασίας της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου

Δημοφιλή

Sorry. No data so far.

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο eleftherostypos.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο