Επιδότηση 1.380 ευρώ για 1.000 ανέργους ηλικίας 18-24 ετών

19/10/17 • 17:00 |

Aιτήσεις για να συμμετέχουν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν όλοι οι άνεργοι νέοι ηλικίας 18-24 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Νέο πρόγραμμα με επιδότηση 1.380 ευρώ για ανέργους υλοποιείται από το Σύνδεσμο Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος.

Aιτήσεις για να συμμετέχουν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν όλοι οι άνεργοι νέοι ηλικίας 18-24 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να αποκτήσουν προσόντα και ψηφιακές δεξιότητες στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Την έναρξη υποβολής νέων αιτήσεων για το γ’ κύκλο υλοποίησης των δράσεων κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης άνεργων νέων 18-24 ετών στον κλάδο των Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ). Οι ωφελούμενοι του προγράμματος (συνολικά 1.000 άνεργοι νέοι σε όλους τους κύκλους που θα υλοποιηθούν έως τον ερχόμενο Ιούνιο) θα παρακολουθήσουν 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης σε εκπαιδευτικές δομές, επιδοτούμενες 5 ευρώ/ώρα και θα πραγματοποιήσουν 260 ώρες πρακτικής άσκησης, επιδοτούμενες 3 ευρώ/ώρα σε επιχειρήσεις Πληροφορικής που δραστηριοποιούνται και στις πέντε περιφέρειες του βορειοελλαδικού τόξου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν απευθείας τη φόρμα της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://edu.sepve.org.gr/ . Για πρόσθετες διευκρινίσεις μπορούν να αποστείλουν e-mail στη διεύθυνση sepve.ict4youth@gmail.com.

Στην ίδια ηλεκτρονική πλατφόρμα συμπληρώνουν τη φόρμα συμμετοχής και οι επιχειρήσεις ΤΠΕ από τις πέντε παραπάνω Περιφέρειες που θέλουν να υποδεχτούν ωφελούμενους νέους για πρακτική άσκηση.

Σοφία Εμμανοηλίδου
Από το ένθετο Αγορά Εργασίας της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου