Πωλητές, προσωπικό ασφαλείας και στελέχη σε 7 γνωστές εταιρίες

18/10/17 • 17:10 | UPD 18/10/17 • 17:29

Ευκαιρίες σε Αθήνα, Χαλκιδική, Κυκλάδες και Θεσσαλονίκη

Ο όμιλος attica αναζητά για τα πολυκαταστήματα στην Αθήνα υπεύθυνο ορόφου καλλυντικών – κωδ. θέσης Υ.Ο. καλλυντικών.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση Manager στον τομέα της λιανικής και συγκεκριμένα στον κλάδο Καλλυντικών & Αρωματικού, πτυχίο ΑΕΙ, άριστη γνώση αγγλικών, επικέντρωση στο αποτέλεσμα μέσω συγκεκριμένων στόχων και πλάνων δράσης, καθώς και παρακολούθησης αυτών, ικανότητα αποτελεσματικής και εποικοδομητικής επικοινωνίας πολλαπλών πληροφοριών και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφατη φωτογραφία συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@atticadps.gr (αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό θέσης).

JYSK

Η εταιρία JYSK αναζητά υπάλληλο εξυπηρέτησης πελατών στο κατάστημα του Ελληνικού. Είστε ο ιδανικός υποψήφιος εάν έχετε εμπειρία σε ανάλογη θέση στην εξυπηρέτηση πελατών τουλάχιστον 1 με 2 χρόνια, διαθέτετε καλές επικοινωνιακές δεξιότητες τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό επίπεδο και έχετε πελατοκεντρική αντίληψη, αλλά και θετικό τρόπο προσέγγισης των καθημερινών εργασιών και αντιμετώπισης των πιθανών προκλήσεων, είστε μεθοδικός και οργανωτικός και δείχνετε επιμονή στην ολοκλήρωση των διαφόρων εργασιών, δίνετε πάντα έμφαση στην ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη, χειρίζεστε άπταιστα την αγγλική γλώσσα, τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο, εάν έχετε γνώσεις χειρισμού SAP θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν. Προθεσμία αποστολής βιογραφικών 8/11/2017. Κάντε αίτηση στο: https://job.jysk.gr/open-positions

MyMarket

Για τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας MyMarket ζητείται μηχανικός Λογισμικού. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής, υλοποίηση Εφαρμογών σε περιβάλλον Oracle RDBMS, επιθυμητή η γνώση προγραμματισμού σε Java, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, δυναμική προσωπικότητα, με όρεξη για μάθηση και έρευνα σε νέες τεχνολογίες και ικανότητα επικοινωνίας, καθώς και ομαδικής εργασίας. Η ομάδα εργασίας, στην οποία θα ενταχθεί ο/η μηχανικός λογισμικού που θα επιλεγεί, έχει υλοποιήσει όλες τις εφαρμογές του Κεντρικού ERP της ΜΕΤΡΟ, του WMS, του MIS, των Workflow διαδικασιών και πολλά νέα και καινοτόμα projects και δεν ασχολείται με προσαρμογές και επεμβάσεις σε υπάρχοντα έτοιμα πακέτα λογισμικού. Πρόκειται δηλαδή για δημιουργική απασχόληση και όχι για απασχόληση ρουτίνας. Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης και προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία. Για την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος επιλέξτε Αποστολή Βιογραφικού από την ενότητα Καριέρα του site www.metro.com.gr. Κωδικός Θέσης: MCS11.

Brink’s Hellas

Ο όμιλος εταιριών Brink’s Hellas προσλαμβάνει προσωπικό ασφαλείας στον τομέα των αερομεταφορών στις εξής περιοχές: Μύκονο, Σαντορίνη, Σκιάθο, Μυτιλήνη, Ρόδο, Κω, Σάμο. Η εταιρία σάς παρέχει μόνιμη απασχόληση στο ραγδαία εξελισσόμενο τομέα της ασφάλειας αερομεταφορών της χώρας, ολοκληρωμένη και συνεχή εκπαίδευση στο αντικείμενο, δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικό και αξιόπιστο περιβάλλον εργασίας, κάλυψη διαμονής για όλο το διάστημα της απασχόλησής σας (αφορά στους εργαζομένους σε Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο και Κω) και extra παροχές σε μηνιαία βάση (αφορά στους εργαζομένους σε όλα τα νησιά). Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, τότε μπορείτε να υποβάλετε τo βιογραφικό σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους: τηλεφωνικά στο τηλ. 210 3484000 (εσωτ.:- 270, -271, -273, -143, -137), στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση hr@brinksinc.com ή στέλνοντας fax στο 210 3428200 (υπ’ όψιν HR Department).

Βιοϊατρική

O όμιλος εταιριών Υγείας Βιοϊατρική, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής του, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του υπαλλήλους Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών με έδρα τη Θεσσαλονίκη για τη στελέχωση ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου (Κωδικός θέσης: ΕΤΗΚ-1017). Στα απαραίτητα προσόντα και ικανότητες περιλαμβάνονται το πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ΙΕΚ, η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στο χώρο της Υγείας, επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία σε τηλεφωνικό κέντρο, γνώση τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης, άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας και δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες. Προσφέρονται συνεχής εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον και άριστες συνθήκες εργασίας. Αποστολή βιογραφικών στο hr@bioiatriki.gr.

Βενέτης

Tα καταστήματα Bενέτη Food Hall ζητούν να προσλάβουν πωλήτριες για πλήρη απασχόληση. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση σε καταστήματα εστίασης, ομαδικότητα και συνεργασία, συνέπεια και σταθερότητα, ευελιξία ωραρίου, δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα και ικανότητα να λειτουργούν αποτελεσματικά κάτω από συνθήκες πίεσης. Η εταιρία προσφέρει άριστο περιβάλλον εργασίας, ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ, εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης και ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. Πληροφορίες: http://www.fournosveneti.gr

PepsiCo

Ο όμιλος PepsiCo στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από την Tasty Foods στον τομέα
παραγωγής και πώλησης snacks και την PepsiCo-HBH στα μη αλκοολούχα ποτά αντίστοιχα. Στην PepsiCo ζητούν να καλύψουν τη θέση του/της πωλητή/τριας για την προώθηση των προϊόντων της στα σούπερ μάρκετ της Χαλκιδικής. Στα απαραίτητα προσόντα περιλαμβάνονται η εμπειρία ως πωλητής/τρια τουλάχιστον 1 έτους στο organized trade, το απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης, η δυναμική προσωπικότητα, η ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, η εργατικότητα, η συνέπεια, ο επαγγελματισμός, η ομαδικότητα, ο ενθουσιασμός και ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, η γνώση της αγγλικής γλώσσας επιθυμητή και η γνώση χειρισμού Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint). Συμπληρώστε την αίτηση στην ιστοσελίδα: www.pepsicojobs.com/el-gr

ΣΟΦΙΑ ΕΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ
Από το ένθετο Αγορά Εργασίας της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου