Βύρων Νικολαΐδης: «Να κτίσουμε το προφίλ των εργαζομένων στην Πληροφορική»

29/11/16 • 18:18 | UPD 29/11/16 • 23:41

Σε μια εποχή κατά την οποία οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και οι δεξιότητες που απαιτούνται για την αξιοποίησή τους αλλάζουν με ραγδαίο ρυθμό, γίνονται τώρα σοβαρές προσπάθειες, ώστε τα ψηφιακά επαγγέλματα να υιοθετήσουν τις απαιτούμενες αλλαγές και να προσαρμοστούν στις σημερινές ανάγκες.

Σημαντική ήταν προς την κατεύθυνση αυτή η νέα ημερίδα που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του προέδρου των Ευρωπαίων Πληροφορικών Βύρωνα Νικολαΐδη, με θέμα «IT Professionalism» και με τη συμμετοχή 40 διεθνών εταιριών που έχουν υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων.

Η CEPIS, της οποία πρόεδρος είναι ο Β. Νικολαΐδης, είναι ο φορέας που ενώνει 33 ενώσεις Επαγγελματιών Πληροφορικής από 32 χώρες της Ευρώπης και εκπροσωπεί περισσότερους από 450.000 επαγγελματίες Πληροφορικής. H CEPIS επιδιώκει με πρωτοβουλίες και δράσεις να κινητοποιήσει ευρωπαϊκούς οργανισμούς για να προάγουν την ανάπτυξη του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής μέσα από τον ψηφιακό αλφαβητισμό, τις δεξιότητες, την εκπαίδευση και την έρευνα. Ετσι, συμβάλλει αποτελεσματικά στην ψηφιακή ατζέντα και στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενιαία ψηφιακή αγορά (digital single market).

Σημειώνεται ότι στις 6 Απριλίου 2016 το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων (Εuropeane-CompetenceFramework) υιοθετήθηκε ως ένα ευρωπαϊκό πρότυπο το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου ΤΠΕ από όλη την Ευρώπη να έχουν μια κοινή γλώσσα αναφορικά με τα ψηφιακά επαγγέλματα και τις ψηφιακές δεξιότητες.

«Ειδικά στον τομέα των ΤΠΕ, η συνεχής επικαιροποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εργαζομένων σύμφωνα με τις ραγδαίες εξελίξεις της αγοράς και των τεχνολογιών της είναι απαραίτητη για την επιβίωση εταιριών και υπαλλήλων. Για να παραμείνει ανταγωνιστική και βιώσιμη η βιομηχανία πρέπει να επενδύει στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των υπαλλήλων της. Το e-CF μπορεί να αναπτυχθεί με στόχο να παρέχει ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των ατομικών δεξιοτήτων ΤΠΕ», τόνισε ο πρόεδρος των Ευρωπαίων Πληροφορικών Βύρων Νικολαΐδης. «Η υιοθέτηση του e-competenceFramework από την ελληνική κυβέρνηση θα αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της κατάταξής μας στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων όπου η Ελλάδα κατατάσσεται 26η στις 28 χώρες της Ε.Ε.».

Τα επαγγέλματα Πληροφορικής

Και όπως η χρήση μιας ξένης γλώσσας αξιολογείται με βάση συγκεκριμένα κοινώς αποδεκτά επίπεδα γλωσσομάθειας (A1, A2, B1, B2, C1, C2) κατ’ αυτό τον τρόπο το E-competence framework αποτελεί ένα κοινό πρότυπο για τα επίπεδα των ψηφιακών ικανοτήτων-δεξιοτήτων σε σχέση με 23 επαγγέλματα του κλάδου της Πληροφορικής, όπως: Account Manager (Σύμβουλος Πωλήσεων), Επιχειρηματικός Αναλυτής (Business Analyst), Business Information Manager (Διευθυντής Επιχειρηματικών Πληροφοριών), Chief Information Officer (Διευθύνων Σύμβουλος Πληροφορικής), Database Administrator (Διαχειριστής Βάσης Δεδομένων), Developer (Προγραμματιστής), Digital Media Specialist (Ειδικός Ψηφιακής Επικοινωνίας), Enterprise Architect, ICT Consultant (Σύμβουλος Πληροφορικής), ICT Operations Manager (Διευθυντής Λειτουργιών Πληροφορικής), ICT Security Manager (Διευθυντής Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων/Πληροφορικής), ICT Security Specialist (Ειδικός Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων), ICT Trainer (Eκπαιδευτής Πληροφορικής), Quality Assurance Manager (Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας), Service Desk Agent (Εκπρόσωπος Εξυπηρέτησης Πελατών), Systems Administrator (Διαχειριστής Συστημάτων), Systems Analyst (Αναλυτής Συστημάτων), Systems Architect (Αρχιτέκτων Συστημάτων), Technical Specialist (Τεχνικός), Τest Specialist (Ειδικός Τesting).

Μάλιστα, η CEPIS ανέπτυξε το e-competencebenchmark, ένα εργαλείο το οποίο επιτρέπει στους επαγγελματίες Πληροφορικής να προσδιορίσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για συγκεκριμένα επαγγέλματα Πληροφορικής. Επιτρέπει στους χρήστες να προσδιορίσουν τις δεξιότητες που χρειάζεται να αποκτήσουν για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Το e-competencebenchmark είναι ένα δωρεάν online εργαλείο και ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αξιολογήσει τις δεξιότητές του στο ακόλουθο link: https://cepisecompetencebenchmark.org/

ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» της Έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου