«Επιχειρηματική Ανάπτυξη από τον ΟΠΑΠ» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

13/10/16 • 18:43 | UPD 04/04/17 • 19:27

Ο ΟΠΑΠ μέσα από το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ανάπτυξη», επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά τη δέσμευσή του να δημιουργεί αξία για την ελληνική οικονομία, στηρίζοντας την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Αποστολή του προγράμματος, το οποίο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ, είναι η επιλογή και η ολοκληρωμένη υποστήριξη αναπτυσσόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε μέσα από αυτό να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, αλλά και να διευρύνουν τους επιχειρηματικούς τους ορίζοντες.

To πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ανάπτυξη από τον ΟΠΑΠ» υλοποιείται σε συνεργασία με το ελληνικό σκέλος του διεθνούς μη-κερδοσκοπικού οργανισμού Endeavor, που στηρίζει τις πιο υποσχόμενες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο και τις βοηθά, σε συνεργασία με ένα ασυναγώνιστο δίκτυο κορυφαίων επαγγελματιών, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Στις επιλεγμένες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του προγράμματος και με την αρωγή της Endeavor Greece θα δοθεί η δυνατότητα να αναπτυχθούν γρήγορα, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να συνεισφέρουν στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη.

Οφέλη για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν:

Οι επιχειρήσεις, θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες καθώς και σε ένα σημαντικό επιχειρηματικό δίκτυο, που θα τις βοηθήσει να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να εξελιχθούν σε μεγάλες και επιτυχημένες επιχειρήσεις που καινοτομούν, εξάγουν, αλλάζουν τα δεδομένα στον κλάδο τους και κατ’ επέκταση δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Ειδικότερα, οι άξονες που θα υποστηριχθούν μέσω του προγράμματος είναι:

– προοπτικές σε διεθνείς αγορές
– πρόσβαση σε επενδύσεις και δανεισμό
– στρατηγική καθοδήγηση σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, branding και επικοινωνίας.

Ειδικότερα, ανά άξονα:

1. Στρατηγική Καθοδήγηση

Η ολοκληρωμένη στρατηγική καθοδήγηση είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα του ΟΠΑΠ δίνει στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν τα προβλήματα τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους με ένα δίκτυο επιτυχημένων επιχειρηματιών και υψηλόβαθμων στελεχών που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες προκλήσεις στο παρελθόν και έχουν καταφέρει να αναπτύξουν πετυχημένα την επιχείρησή τους δημιουργώντας έτσι υπεραξία για την οικονομία και την κοινωνία.

Αυτοί οι έμπειροι και επιτυχημένοι επιχειρηματίες θα προσφέρουν καθοδήγηση σε βασικούς άξονες δράσης κάθε επιχείρησης, όπως η στρατηγική, οικονομική και λειτουργική διαχείριση, η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, το Marketing και οι πωλήσεις, το branding και η επικοινωνία, μέσω μιας σειράς εκπαιδευτικών εργαστηρίων και συναντήσεων.

2. Πρόσβαση σε επενδύσεις και δανεισμό

Μέσω του προγράμματος «Επιχειρηματική Ανάπτυξη από τον ΟΠΑΠ», οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα δίκτυο επενδυτών και, σε συνεργασία με κορυφαίο τραπεζικό ίδρυμα, θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν πιθανές επιλογές χρηματοδότησης και δανεισμού.

3. Προοπτικές σε διεθνείς αγορές

Μέσα από την επαφή τους με έμπειρα στελέχη της αγοράς, οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για διεθνή επέκταση, θα ενημερωθούν πλήρως για τις αγορές που τους ενδιαφέρουν προκειμένου να σχεδιάσουν ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο για την περαιτέρω επέκταση της δραστηριότητάς τους.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε κλάδους στους οποίους η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως τουρισμός, αγροτική παραγωγή, βιομηχανία τροφίμων και ποτών αλλά και σε κλάδους με προοπτική ανάπτυξης, όπως οι νέες τεχνολογίες.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις:

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν οικονομική δραστηριότητα, η οποία μεταφράζεται σε ετήσιο κύκλο εργασιών μεταξύ €100.000 και €50 εκατομμυρίων και μέχρι 250 εργαζόμενους.

Οι τρεις παράγοντες που έχουν αυξημένο ρόλο στην επιλογή:

1. Καινοτομία & επιχειρηματικό μοντέλο

Με τον όρο καινοτομία, εννοούμε νέα επιχειρηματικά μοντέλα που προσφέρουν καινοτόμα ή βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία έχουν τη δυναμική να αναδιαμορφώσουν τον κλάδο τους στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό τους. Το καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο έχει αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι οι καινοτόμες επιχειρήσεις σημειώνουν υψηλότερα ποσοστά αύξησης της απασχόλησης.

2. Προοπτική ανάπτυξης

Η προοπτική μεγέθυνσης της επιχείρησης σε κύκλο εργασιών και αριθμό απασχολούμενων αξιολογείται βάσει της μέχρι σήμερα πορείας της επιχείρησης, του μεγέθους αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται, του ανταγωνισμού της, της δυνατότητας επέκτασης στο εξωτερικό καθώς και του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος που έχει η επιχείρηση στην απασχόληση, το οποίο προκύπτει από τις έμμεσες θέσεις εργασίας που μπορεί να δημιουργήσει και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην περιοχή που δραστηριοποιείται και στη χώρα συνολικά.

3. Επιχειρηματίας

Ο επιχειρηματίας πρέπει να έχει όραμα, ενέργεια, πάθος, εμπειρία και επιμονή για την ανάπτυξη μιας επιτυχημένης επιχείρησης. Είναι, επίσης, σημαντικό να είναι αφοσιωμένος στην επιχείρησή του, να έχει χτίσει μια καλή ομάδα, να επιδεικνύει αναμφισβήτητη ακεραιότητα και επαγγελματική ηθική και να είναι δεκτικός σε συμβουλές. Πρέπει να αποτελεί πρότυπο και πηγή έμπνευσης και να συμμετέχει ενεργά στην επιχειρηματική κοινότητα της χώρας.

Τα 4 στάδια της επιλογής

1. Υποβολή αίτησης

Όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής που θα αναρτηθεί στο somethingbetter.gr. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει από την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου [ώρα έναρξης- 9:00 το πρωί], έως την Παρασκευή 04 Νοεμβρίου [ώρα λήξης- 12:00 το βράδυ].

2. Αρχική αξιολόγηση

Εξουσιοδοτημένη ομάδα της Endeavor Greece, αποτελούμενη από αξιόπιστα στελέχη με μακρά εμπειρία στην διαδικασία αξιολόγησης εταιρειών θα αξιολογήσει το σύνολο των υποψηφιοτήτων, σε μια σειρά ποσοτικών κριτηρίων επιλογής που θα συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση συμμετοχής.

3. Συνέντευξη

Οι επιχειρήσεις που θα πληρούν τα ποσοτικά κριτήρια, θα συμμετάσχουν στην φάση της συνέντευξης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει αξιολόγηση ποιοτικών κριτηρίων επιλογής. Πιο συγκεκριμένα, ειδική επιτροπή, που θα αποτελείται από υψηλόβαθμα στελέχη της Endeavor Greece, κορυφαίους επιχειρηματίες από διάφορους κλάδους της ελληνικής αγοράς και εκπροσώπους του ΟΠΑΠ, θα αξιολογήσει τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες σε θέματα όπως:

– επιχειρηματική στρατηγική
– καινοτομία
– δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης σύμφωνα με το μέγεθος της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται
– επιχειρηματικό μοντέλο
– ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών.

4. Τελική επιλογή

Με την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων και τη σύνθεση τόσο του αποτελέσματος της ποσοτικής όσο και της ποιοτικής αξιολόγησης, θα διαμορφωθεί η λίστα των επικρατέστερων επιχειρήσεων. H Επιτροπή του προγράμματος θα μελετήσει τις επικρατέστερες συμμετοχές καθώς και τα αποτελέσματα τους στα ποσοτικά και ποιοτικά πεδία ώστε να καταλήξει στην τελική επιλογή όσων επιχειρήσεων θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση της φάσης τελικής επιλογής και διασφαλίζοντας πλήρως τη διαφάνεια της διαδικασίας, όλες οι εταιρείες που θα περάσουν από το στάδιο της συνέντευξης, θα λάβουν ενημέρωση για τα αποτελέσματα τους καθώς και χρήσιμες συμβουλές για την περαιτέρω εξέλιξη τους.

H διαδικασία υποβολής αιτήσεων:

Μπες τώρα στο www.somethingbetter.gr και δήλωσε συμμετοχή για τη δική σου επιχείρηση!

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως την Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2016 [ώρα λήξης- 12:00 το βράδυ].

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στατιστικά στοιχεία για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα

-Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το 99,9% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό ποσοστό να βρίσκεται στο 99,8%)

-Απασχολούν το 85,6% των εργαζομένων στην Ελλάδα ενώ αντίστοιχα σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απασχολούν το 66.9% του συνόλου των εργαζομένων.

-Δημιουργούν το 71,9% της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, τη στιγμή που σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργούν το 57.8% της προστιθέμενης αξίας.

-Η απασχόληση στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπολογίζεται ότι έχει μειωθεί κατά 700.000 θέσεις εργασίας στη διάρκεια 2008-2014

-Οι επισφάλειες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνεχίζουν να παραμένουν πολύ υψηλές καθώς έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από την οικονομική ύφεση και την πολιτική αστάθεια.

Endeavor Greece: Το προφίλ του υποσχόμενου Έλληνα επιχειρηματία

Το προφίλ του αναδυόμενου Έλληνα επιχειρηματία, όπως σκιαγραφείται σε μελέτη της Endeavor Greece (2013) δεν είναι αποκλειστικά το στερεότυπο του 20χρονου επιχειρηματία της Silicon Valley. Οι περισσότεροι επιτυχημένοι νέοι Έλληνες επιχειρηματίες είναι μεταξύ 25 και 45 ετών, διαθέτουν ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία και δίκτυο, τα οποία αξιοποιούν για την επιτυχία της επιχείρησής τους. Στρέφονται προς την επιχειρηματικότητα από επιλογή και προς αξιοποίηση συγκεκριμένων ευκαιριών, και πολύ σπανιότερα από έλλειψη άλλων προοπτικών. Έχουν διεθνείς παραστάσεις και αντιλαμβάνονται την αξία της δικτύωσης, της στρατηγικής καθοδήγησης και της αναζήτησης έξυπνων τρόπων χρηματοδότησης. Βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης και αναζητούν νέο προσωπικό, κυρίως στους τομείς των πωλήσεων και της πληροφορικής.

opap3

Ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τη μελέτη της Endeavor Greece, πέρα από την ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας και την έλλειψη ρευστότητας, οι επιχειρήσεις χρειάζονται πρόσβαση στους κατάλληλους συνεργάτες στις διεθνείς αγορές και ζητούν καθοδήγηση για να κατανοήσουν το πώς λειτουργούν οι αγορές αυτές. Καταγράφουν την ανάγκη για πιο ουσιαστική δικτύωση σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο και ζητούν πρόσβαση σε mentors είτε εντός Ελλάδας (κυρίως σε παραδοσιακούς τομείς), είτε στο εξωτερικό (πχ., στον τομέα της τεχνολογίας). Τέλος, επιθυμούν ευκολότερη πρόσβαση σε επενδυτικά σχήματα και έξυπνους τρόπους χρηματοδότησης.

Κι όμως, υπάρχει και η αισιόδοξη πλευρά

Μετά από οκτώ χρόνια ύφεσης, απώλεια ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας και 25% απώλεια στο ΑΕΠ, έγινε πλέον σαφές ότι η επιστροφή στην ανάπτυξη εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να δημιουργεί βιώσιμη απασχόληση σε τομείς που διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι παραδοσιακά η Ελλάδα έχει επιδείξει ισχυρή τάση προς την επιχειρηματικότητα. Με περίπου 75 επιχειρήσεις ανά χίλιους κατοίκους και περίπου 40.000 νέες εταιρίες κάθε χρόνο, η Ελλάδα προ κρίσης παρουσίαζε διπλάσια μεγέθη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των εταιριών (~97%) χαρακτηρίζονταν ως πολύ μικρές (

Τα θετικά νέα είναι ότι ο αριθμός των εταιριών που εστιάζουν σε τομείς με σημαντική δυναμική ανάπτυξης (π.χ., τουρισμός, τρόφιμα, τεχνολογία), παρότι αποτελεί ακόμη μόνο το 10% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων, αυξήθηκε κατά 40% τα τελευταία χρόνια. Από αυτές τις εταιρίες, το 1% περίπου μπορεί πραγματικά να μεταμορφώσει και να μεγεθύνει τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται, ώστε να δημιουργηθούν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας και να κάνουν πραγματική διαφορά στην οικονομία και την απασχόληση.

Αυτές οι εταιρίες αξιοποιούν δομικά πλεονεκτήματα της χώρας (π.χ., στον τουρισμό και τα τρόφιμα), ευκαιρίες που έχουν προκύψει λόγω κρίσης (π.χ., στην ενέργεια ή το χρηματοπιστωτικό τομέα), αλλά και διεθνείς ευκαιρίες στην ευρύτερη περιοχή ή σε παγκόσμιο επίπεδο (π.χ., στον τομέα της τεχνολογίας, βιοτεχνολογίας, νανοτεχνολογίας).