Διόρθωση δημοσιεύματος εις βάρος του Φώτη Μπόμπολα

23/04/18 • 14:37 | UPD 23/04/18 • 14:37

Στις 11/8/2017 δημοσιεύτηκε  άρθρο με τον τίτλο «ο Φ. Μπόμπολας "άρπαξε" 800.000 ευρώ από το πρακτορείο Ευρώπη πριν την κατάρρευσή του»".

Στις 11/8/2017 δημοσιεύτηκε  άρθρο με τον τίτλο «ο Φ. Μπόμπολας «άρπαξε» 800.000 ευρώ από το πρακτορείο Ευρώπη πριν την κατάρρευσή του»».

Μετά από εξέταση των γεγονότων και ενδελεχή έρευνα, κατέστη γνωστό ότι οιεσδήποτε καταβολές από την ΕΥΡΩΠΗ ΑΕ, το χρονικό διάστημα πριν από τη διακοπή της δραστηριότητάς της, έγιναν για την κάλυψη των υποχρεώσεών της.

Συνεπώς και σε συνέχεια των παραπάνω ανασκευάζονται λόγω λανθασμένης πληροφόρησης, όσα αναφέρθηκαν στο ως άνω άρθρο της 11/8/2017 εις βάρος του κ. Φ. Μπόμπολα και δηλώνεται ότι δεν υπήρξε πρόθεση εξύβρισης ή δυσφήμησής του.

Πηγή: capital.gr