Κοινωνική πολιτική με μπαλώματα

Sorry. No data so far.

29/12/17 • 09:00 | UPD 29/12/17 • 09:00

ΣΥΜΦΩΝΑ µε επίσηµες έρευνες, οι κοινωνικές ανισότητες έχουν διευρυνθεί στα χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι, ενώ η µεσαία τάξη σηµείωσε εισοδηµατικά σηµαντική υποχώρηση υπό το βάρος της υπερφορολόγησης και των υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών.

ΤΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ κοινωνικής αλληλεγγύης κατάντησε κοροϊδία για τους συνταξιούχους, αφού περιορίστηκε στα 35 ευρώ για φέτος και πρόκειται να καταργηθεί µέσα στο 2019. Το κονδύλι για το επίδοµα θέρµανσης έχει πετσοκοπεί και οι πόροι για αυτούς που έχουν πραγµατικά ανάγκη µειώνονται δραστικά. Και αυτό, την ώρα που το σπάταλο, πελατειακό κράτος προσλαµβάνει στρατιές ηµετέρων, συγγενών και κοµµατικών φίλων και πληρώνει αποζηµιώσεις για υπερωρίες και εκτός έδρας.

Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ του ΣΥΡΙΖΑ την εποχή που ήταν στην αντιπολίτευση για τη φτώχεια και τη µιζέρια των πολιτών από τα µνηµόνια έχει αντικατασταθεί εδώ και τρία χρόνια που είναι στην κυβέρνηση από µια πολιτική που καταδικάζει τους οικονοµικά ασθενέστερους σε ακόµα µεγαλύτερη φτώχεια, περιορίζοντας δραµατικά το κοινωνικό κράτος. Ακόµα και από το κοινωνικό τιµολόγιο της ∆ΕΗ θα βρεθούν εκτός χιλιάδες νοικοκυριά λόγω κριτηρίων.

ΠΡΟΚΑΛΕΙ µάλιστα κατάπληξη το γεγονός ότι, αντί να επιδοτούνται οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι, µπαίνουν εισοδηµατικοί φραγµοί που καµία σχέση δεν έχουν µε την πραγµατικότητα. Oµως οι οικογενειακές ανάγκες µεγαλώνουν και η όξυνση του δηµογραφικού επιβάλλει την παροχή κινήτρων για νέες γεννήσεις και όχι να εισάγονται διαρκώς αποτρεπτικά µέτρα.

ΕΙΝΑΙ προφανές ότι κοινωνική πολιτική µε «µπαλώµατα» δεν µπορεί να υπάρξει. Και όσο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κρατά την οικονοµία µε την υπερφορολόγηση και τον κρατισµό τόσο λιγότεροι θα είναι και οι πόροι που διατίθενται για τους οικονοµικά ασθενέστερους.

ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ πλέον όλοι ότι τα προβλήµατα οξύνονται και λόγω ακρίβειας στην αγορά και λόγω χαµένων εισοδηµάτων. Η κοινωνική πολιτική είναι σήµερα ανύπαρκτη και ασκείται πλέον µόνο για την ανούσια φιγούρα των υπουργών.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου