Η ασφαλιστική αγορά

27/12/16 • 13:04 | UPD 27/12/16 • 13:04

Για να μπορέσουμε να σκιαγραφήσουμε τις νέες τάσεις που αναδύονται στην ασφαλιστική αγορά για το 2017, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις αλλαγές που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των εξελίξεων και της ύφεσης που για μεγάλο χρονικό διάστημα χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά.

Γράφει ο Νικόλαος Χαλκιόπουλος*

Το 2017 εκτιμούμε ότι η ασφαλιστική αγορά θα περάσει στη φάση της ανάπτυξης, έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο ύφεσης, με τους ρυθμούς ανάπτυξης να εμφανίζονται με αργή αλλά σταδιακά αυξητική τάση.

Το 2017 αλλά και τα επόμενα έτη, η ασφαλιστική αγορά θα κληθεί να καλύψει σημαντικό μέρος της συνταξιοδοτικής απώλειας των νέων συνταξιούχων από τις νέες ρυθμίσεις των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο διευρυμένος αυτός ρόλος που η ασφαλιστική αγορά καλείται να διαδραματίσει στον τομέα των συντάξεων, σε συνδυασμό με τις περικοπές στις ιατροφαρμακευτικές παροχές ασφαλιστικών ταμείων, αναδεικνύει το ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης σε θέματα Υγείας αλλά και αποταμίευσης.

Οι συγκεκριμένες αλλαγές εκτιμούμε ότι θα ενισχύσουν την ασφαλιστική συνείδηση του Ελληνα πολίτη, αυξάνοντας παράλληλα και τις απαιτήσεις των καταναλωτών προς τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, ικανών να παρέχουν τη στήριξη που χρειάζονται.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Πίστης θα είναι πρωταγωνιστικός. Η διαφοροποίησή μας έναντι του ανταγωνισμού βρίσκεται και θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στα προσφερόμενα προϊόντα, στην παροχή service προς τους ασφαλισμένους μας και στην υψηλή κεφαλαιακή μας επάρκεια, η οποία θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών που έχουμε αναλάβει έναντι των ασφαλισμένων μας.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι πλήρως προετοιμασμένη για την προσφορά εναλλακτικών λύσεων τόσο στο συνταξιοδοτικό πρόβλημα των Ελλήνων όσο και στον τομέα της Υγείας, καθώς έχει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, η οποία συνοδεύεται από την εμπειρία των 39 ετών της λειτουργίας της.

*Ο Νικόλαος Χαλκιόπουλος είναι Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και γενικός διευθυντής Χαρτοφυλακίου, Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ

 Από το ένθετο Οικονομία του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής