Ζητούμενο η αποδοτικότητα χωρίς εκπτώσεις στην ακεραιότητα της αγοράς

26/12/16 • 17:09 | UPD 26/12/16 • 17:09

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ως βασική αποστολή τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς κεφαλαίων με σκοπό την προστασία των επενδυτών αλλά και την εφαρμογή ενιαίων κανόνων για όλους τους συμμετέχοντες, ώστε να λειτουργούν όλοι με ίσους όρους.

  • Save
Γράφει ο καθ. Χαράλαμπος Γκότσης

Ταυτόχρονα, ως ρυθμιστική αρχή φροντίζει με προτάσεις να συμβάλλει στην αποδοτικότερη λειτουργία της αγοράς, είτε ενσωματώνοντας την ευρωπαϊκή νομοθεσία στο Εθνικό Δίκαιο ή ακόμη και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία νομικού πλαισίου για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι μέλημά μας είναι, εκτός από την εποπτεία, η ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας με συγκεκριμένες δράσεις.

Οι σημαντικότερες ενέργειές μας σ’ αυτήν την κατεύθυνση ήταν:

  • H ολοκλήρωση του ελέγχου των ενημερωτικών δελτίων για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου των τεσσάρων και μίας τραπεζών, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.
  • Ακολούθως εισηγηθήκαμε στο υπουργείο Οικονομικών και έγινε δεκτή η άρση των capital controls για τις χρηματιστηριακές και άλλες συναλλαγές, που βοήθησαν σημαντικά την ελληνική κεφαλαιαγορά.
  • Αναμορφώσαμε τους πόρους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με σκοπό την ελάφρυνση των εταιριών.
  • Προχωρήσαμε στην κατάργηση της υποχρεωτικής δημοσίευσης των τριμηνιαίων καταστάσεων που απαιτούσε πρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις.
  • Ετοιμάσαμε τροπολογία νόμου για την απελευθέρωση της Αγοράς Εταιρικών Ομολόγων, που έγινε νόμος του κράτους (4416/2016), συμβάλλοντας στην αποκατάσταση απευθείας σχέσης των επενδυτών με τις επιχειρήσεις, κάτι που ως τάση καταγράφεται σε όλες τις ανεπτυγμένες αγορές. Αυτό αφορά κυρίως τις μεσαίες και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
  • Για τις μικρότερες και τις νεοφυείς επεξεργαστήκαμε και πέρασε στον ίδιο νόμο ρυθμιστικό εθνικό πλαίσιο για το κεφαλαιακό Crowdfunding.
  • Και οι δύο αυτές αγορές οργανώνονται και αποδίδουν ήδη καρπούς.

Μελετάμε ακόμη την εισαγωγή στην ελληνική αγορά, αφού καταλήξουμε ότι θα προσφέρουν μια δέσμη εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων αναπτυξιακού χαρακτήρα, που αφενός θα δώσει κάποια διέξοδο στους επενδυτές, αλλά και θα προσθέσει μια ακόμη σημαντική πηγή άντλησης κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις.

Θα προωθήσουμε ρυθμίσεις για τη σύσταση και αδειοδότηση των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων που δεν προέβλεψε ο σχετικός νόμος 4209/2013. Πρόκειται κυρίως για τα Hedge Funds, τα Private Equity Funds καθώς και τα δανειοδοτικά κεφάλαια (Loan Originating Funds) που έχουν ως στόχο τη δανειοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και λειτουργούν με τη μορφή του Loan Origination, Loan Participation και Loan Restructuring. Θα υπάρξει, τέλος, πρόβλεψη και για τη λειτουργία των Funds of Funds ως Εναλλακτικών Οργανισμών Επενδύσεων.

Ακόμη, με νομοσχέδιο που ετοιμάζουμε ανατίθεται η ανάληψη της εποπτείας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τα αμιγώς επενδυτικά κεφάλαια συμμετοχών που ρυθμίζουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τα Ευρωπαϊκά Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EuVEKA) και για τα Ευρωπαϊκά Κεφάλαια Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (EuSEF).

Στόχος είναι η προώθηση της χρηματοδότησης των ΜμΕ στο πλαίσιο της Capital Market Union.

Επίσης, βρίσκεται έτοιμη προς έγκριση απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία αφορά τους διαπραγματεύσιμους ΟΣΕΚΑ. Με την απόφαση αυτή θα επιτραπεί και θα ρυθμίζεται η διαπραγμάτευση και των ΟΣΕΚΑ με ενεργή διαχείριση (actively managed funds) που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της ρευστότητας της αγοράς. Να σημειωθεί ότι σήμερα επιτρέπεται η διαπραγμάτευση μόνο των ΟΣΕΚΑ που αναπαράγουν υφιστάμενο δείκτη, δηλαδή παθητική διαχείριση.

Είναι βέβαια αυτονόητο ότι όλες αυτές οι ενέργειες, εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία, νέες αγορές, νέες εταιρικές μορφές κ.λπ. φροντίζουμε να λειτουργούν σε ένα πλαίσιο νομιμότητας, ώστε και οι επενδυτές να προστατεύονται αλλά και ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών να διασφαλίζεται. Ζητούμενο για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η συμβολή στην αποδοτικότητα, χωρίς όμως εκπτώσεις στην ακεραιότητα της αγοράς.

* Ο καθ. Χαράλαμπος Γκότσης είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Από το ένθετο Οικονομία του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής