Ισχυρά συγκριτικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

26/12/16 • 16:36 | UPD 26/12/16 • 16:36

Την περίοδο της κρίσης το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα υπέστη μία βίαιη και εκ βάθρων αναδιάρθρωση. Από δεκάδες τράπεζες που λειτουργούσαν πριν από το 2010, σήμερα έχουν μείνει τέσσερις μεγάλες, συστημικές τράπεζες, η τράπεζα Αττικής και οι συνεταιριστικές.

Γράφει ο Ιάκωβος Γιαννακλής*

Υποχρεώθηκαν σε τρεις μεγάλες ανακεφαλαιοποιήσεις που άλλαξαν τη φυσιογνωμία του συστήματος, ενώ παράλληλα η βαθιά κρίση και η παρατεταμένη ύφεση της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης αύξησης των προβληματικών δανείων, επιβάρυναν ακόμα περισσότερο την οικονομία και το σύνολο του τραπεζικού συστήματος.

Η αρχή του 2017 βρίσκει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να έχει αφήσει πίσω το αρχικό σοκ και ήδη να πραγματοποιεί βήματα σταθεροποίησης. Οι τράπεζες υλοποιούν τα επιχειρησιακά τους πλάνα, οι προσπάθειες μείωσης κόστους -όχι εις βάρος των παρεχόμενων υπηρεσιών- έχουν αρχίσει να αποδίδουν, εκσυγχρονίζονται με ταχείς ρυθμούς, προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες της ψηφιοποιημένης εποχής. Παρά τις συνθήκες πολιτικής αβεβαιότητας και το ασταθές μακροοικονομικό πλαίσιο, το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ξανά σε θέση να επανασχεδιάσει το μέλλον.

Στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, η Eurobank εμφανίζει ισχυρά συγκριτικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η επιστροφή στην κερδοφορία, που ήταν ο στρατηγικός στόχος που επετεύχθη για το 2016, ο ιδιωτικός της χαρακτήρας , με ισχυρούς ξένους μετόχους και ελάχιστη κρατική συμμετοχή, οι διεθνείς επενδυτές που παρέχουν ενεργό στήριξη με τη συμμετοχή τους στο διεθνοποιημένο Διοικητικό Συμβούλιο ως δείγμα ορθής εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, ο θωρακισμένος ισολογισμός με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από 17% επιτρέπουν στη Eurobank να σχεδιάζει το μέλλον με αισιοδοξία.

Η σωστή διαχείριση και μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τη Eurobank τo 2017 και μονόδρομος για την επιστροφή σε ενάρετο κύκλο λειτουργίας. Παράλληλα, όμως, είναι και η πλέον βασική προϋπόθεση για τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης και στήριξης της υγιούς, καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.

Μετά από έξι χρόνια οικονομικής συρρίκνωσης και ύφεσης, έχει γίνει πλέον αντιληπτό ότι έξοδος από την κρίση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς μία νέα αναπτυξιακή πορεία εξωστρέφειας με στόχους και χρονοδιαγράμματα, χωρίς ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο που δεν θα στηρίζεται στην κατανάλωση και το γιγαντισμό του δημόσιου τομέα, αλλά στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, στην άνθηση των ιδιωτικών, εγχώριων και ξένων επενδύσεων.

Τη δύσκολη χρονιά που φεύγει η Eurobank διακρίθηκε στη στήριξη των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για καλύτερη πρόσβαση σε νέες πηγές χρηματοδότησης, μέσω των μεγάλων και δυναμικών διεθνών συμφωνιών ύψους 600 εκατ. ευρώ (με ισχυρούς οικονομικούς οργανισμούς όπως το EIF, την EBRD, το IFC και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων).

Το 2017 η Eurobank θα ενισχύσει τις δυνατότητές της για τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, που αποτελεί και έμπρακτη συμβολή στη συνολική προσπάθεια της χώρας για επιστροφή στην ανάπτυξη.

Το κεντρικό μήνυμα το εξέπεμψε ήδη ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, κατά την απονομή των βραβείων Growth Awards, διαβεβαιώνοντας ότι «δεν υπάρχει κανείς που να έρθει στη Eurobank με ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο, με συνεκτικό business plan και προοπτικές επιτυχίας και να μη βρούμε λύση για να το χρηματοδοτήσουμε».

*Ο Ιάκωβος Γιαννακλής είναι ενικός διευθυντής Retail Banking της Eurobank

Από το ένθετο Οικονομία του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής