Το ωραίο είναι μια πολύ περίεργη έννοια. Γιατί είναι ταυτόχρονα αντικειμενικό και υποκειμενικό. Υπάρχουν φορές που αυτά συγκρούονται μεταξύ τους. Υπάρχουν φορές όμως που ενώνονται με τόσο απόλυτο τρόπο, ώστε είναι μόνοδρομος. Η Ντέβιν Μπρούγκμαν ανήκει στην δεύτερη περίπτωση.  «Η Ντέβιν Μπρούγκμαν «γεμίζει» τη φαντασία σου [εικόνες]»