Οι άνθρωποι όταν δεν είναι ευτυχισμένοι στους γάμους τους επιλέγουν συνήθως να πάρουν διαζύγιο. Φαίνεται όμως πως αυτό δεν ισχύει για όλους καθώς υπάρχουν κάποιοι που ικανοποιούνται με το να ζουν μέσα σε ψευδαισθήσεις! «Οι πλαστικές κούκλες… αντικαθιστούν τις γυναίκες: Ένα κοινωνιολογικό φαινόμενο»