Να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν σε προκήρυξη και για τις θεματικές άδειες, προτίθεται το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Αρχής Ροδόλφος Μορώνης. «Μορώνης: Στόχος του ΕΣΡ να προχωρήσει το ταχύτερο σε προκήρυξη για θεματικές άδειες»