Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) επαναφέρει στο προσκήνιο το αίτημα της να θεσπιστεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, να κλείνουν τα σχολεία λίγες μέρες κατά τη χειμερινή περίοδο, σε έναν θεσμό που έχει ονομαστεί «Λευκή Εβδομάδα».

«Τι είναι η «Λευκή εβδομάδα» που προτείνουν οι ξενοδόχοι για την τόνωση του τουρισμού»