«Εξελιγμένες» μεθόδους χρησιμοποιούν τα κυκλώματα σωματέμπορων στην Κύπρο που συνεχίζουν να σπρώχνουν στο εμπόριο λευκής σάρκας γυναίκες από τη Ρωσία και την Ουκρανία. «Σωματέμποροι στην Κύπρο φέρνουν γυναίκες και τις βαφτίζουν «τουρίστριες»»