Στα 36,4 δισ. ευρώ υπολογίζει την ζημιά που έχει υποστεί το Ελληνικό Δημόσιο από την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ε.Ε στην Έκθεσή του. Σε αυτήν αναφέρει πως η Ελλάδα έλαβε χρήματα με τα τρία μνημόνια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, όμως δεν προχώρησε και τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις προκειμένου αυτά να «πιάσουν τόπο».

«Έκθεση Ε.Ε.: Δημιουργήσατε τρύπα 36 δισ. με λεφτά για την ανακεφαλαιοποίηση»