Με αυστηρές κυρώσεις απειλούνται οι τηλεοπτικοί σταθμοί, από το ΕΣΡ, εξαιτίας της πρωτοφανούς υποτίμησης της ποιότητας του προγράμματός τους. «Το ΕΣΡ απειλεί με ανάκληση αδειών τα τηλεοπτικά κανάλια»
07/07/17 • 03:11 μμ

Παππάς: Κανόνες στο ραδιοφωνικό τοπίο

Καθιέρωση κανόνων που θα αποτρέπουν την ανεξέλεγκτη χρήση του ραδιοφωνικού φάσματος, θα διασφαλίζουν την ακώλυτη χρήση των συχνοτήτων από τις […]