14/11/17 • 03:39 μμ | UPD 14/11/17 • 03:42 μμ

Βρέθηκαν σπάνια έγγραφα του 1897 στην Βουλή!

Αρχειακός «θησαυρός» με σπάνια έγγραφα που αφορούν την περίοδο του 1897 αλλά και την σκοτεινή επταετία (1967-1977) ανακαλύφθηκαν στα υπόγεια […]