Παιδιά που βίαια αποχωρίστηκαν τα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα, αναγκάστηκαν να παρατήσουν το χώρο της Εκπαίδευσης ή εξαιτίας του πολέμου δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να βιώσουν την ακαδημαϊκή εμπειρία, ξαναβρίσκουν το δρόμο τους προς την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τέσσερις πρόσφυγες, τρεις από τη Συρία κι ένας από το Ιράν, μιλάνε στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής για τις υποτροφίες που έλαβαν από την πρεσβεία των ΗΠΑ και την ευκαιρία να σπουδάσουν στα αμερικανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα. «Πρόσφυγες από τις φλόγες του πολέμου στα αμφιθέατρα των πανεπιστημίων»