01/07/16 • 15:05 | UPD 08/09/16 • 13:04

Ο K. Μητσοτάκης στέλνει mail στους πολίτες και ζητάει τη γνώμη τους για το νέο πρόγραμμα της ΝΔ

Στόχος είναι οι πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις τους στη διαμόρφωση της πολιτικής πρότασης της ΝΔ. Το κείμενου του mail είναι γραμμένο σε μορφή επιστολή από τον ίδιο τον πρόεδρο της ΝΔ προς τον πολίτη, από τον οποίο ζητάει απαντήσεις σε 20 ερωτήματα σε πραγματικά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά διλήμματα.

Μάλιστα υποστηρίζει πως και από τις απαντήσεις των πολιτών θα καταρτιστεί το ελληνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση.

Το mail του Κυριάκου Μητσοτάκη
Φίλες και φίλοι,

Στις 15 Ιουνίου ξεκινήσαμε τη διαβούλευση για το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της ΝΔ. Οι ομάδες εργασίας εργάζονται εντατικά για την επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων, ωστόσο θεωρώ απαραίτητη τη δική σας συμμετοχή στη διαμόρφωση της πολιτικής μας πρότασης.

Εδώ θα βρείτε 20 συγκεκριμένες ερωτήσεις που αφορούν πραγματικά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά διλήμματα. Οι δικές σας απαντήσεις θα είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την κατάρτιση του προγράμματος.

Ένα πρόγραμμα που θα αποτελεί το ελληνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας

Οι 20 ερωτήσεις και οι απαντήσεις πολλαπλής επιλογής

1. Ποια κατά την άποψή σας θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητα για τον προϋπολογισμό του
δημοσίου σήμερα;

Να μειωθούν οι δαπάνες του κράτους
Να παταχθεί η φοροδιαφυγή και να διευρυνθεί η φορολογική βάση

2. Το κράτος χρειάζεται για τις ανάγκες του περισσότερα χρήματα απ’ όσα εισπράττει. Για να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, πώς κρίνετε τις παρακάτω επιλογές;

α. Να κλείσουν κρατικοί φορείς, ώστε να μειωθεί το κόστος.
Συμφωνώ Διαφωνώ
β. Να μειωθούν οι εξοπλιστικές δαπάνες.
Συμφωνώ Διαφωνώ
γ. Να μειωθούν λειτουργικές δαπάνες του κράτους.
Συμφωνώ Διαφωνώ
δ. Να μειωθούν οι μισθοί στο Δημόσιο.
Συμφωνώ Διαφωνώ
ε. Να μειωθούν οι συντάξεις.
Συμφωνώ Διαφωνώ
στ. Να μειωθούν οι επιδοτήσεις προς την Αυτοδιοίκηση.
Συμφωνώ Διαφωνώ
ζ. Να αυξηθούν οι φόροι.
Συμφωνώ Διαφωνώ

3. Προτείνεται από πολλούς η μείωση των φόρων. Ποιοι φόροι θεωρείτε ότι πρέπει να μειωθούν; (έως 2 επιλογές)

α. Η φορολογία φυσικών προσώπων, δηλαδή σε ό,τι αφορά το προσωπικό μας εισόδημα
β. Η φορολογία νομικών προσώπων, δηλαδή των επιχειρήσεων
γ. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
δ. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης (καύσιμα, καπνικά προϊόντα, ποτά)
ε. Ο ΕΝΦΙΑ
στ. Η εισφορά αλληλεγγύης

4. Εάν ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα από 3,5% πέσει στο 2%, τι θα έπρεπε να γίνει;

α. Να παραμείνουν σταθερές οι δαπάνες και να γίνουν μικρές μειώσεις φόρων
β. Να περιορισθούν περαιτέρω οι δαπάνες και να γίνουν σημαντικές μειώσεις φόρων

5. Εθνική προτεραιότητα είναι να βρουν δουλειά οι άνεργοι και ειδικά οι νέοι. Ποια επιλογή πιστεύετε ότι θα είναι πιο αποτελεσματική σ’ αυτήν την κατεύθυνση; (μέχρι 2 επιλογές)

α. Επιμόρφωση και απόκτηση νέων δεξιοτήτων των ανέργων σε συνάρτηση με τη ζήτηση για επαγγελματικά προσόντα στην αγορά
β. Να δοθούν φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις με ρήτρα απασχόλησης
γ. Να γίνουν αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις που θα διευκολύνουν την πρόσληψη νέων εργαζομένων
δ. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών με στόχο την αύξηση των προσλήψεων

6. Τι θεωρείτε πιο αποτελεσματικό για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής; (μέχρι 2 επιλογές)

α. Το κράτος να λογοδοτεί στον πολίτη για το πώς ξοδεύονται τα χρήματά του
β. Να μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές
γ. Να διευρυνθούν οι έλεγχοι μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων
δ. Να συνδεθεί το αφορολόγητο όριο με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

7. Τι θεωρείτε πιο σημαντικό για την προσέλκυση νέων επενδύσεων; (μέχρι 2 επιλογές)

α. Το σταθερό φορολογικό σύστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, π.χ. τουλάχιστον μια δεκαετία
β. Μείωση φορολογικών συντελεστών για νέες επενδύσειςnd-erwtiseis-1
γ. Την εξάλειψη γραφειοκρατικών εμποδίων
δ. Την ταχύτερη επίλυση των δικαστικών διαφορών
ε. Σαφές πλαίσιο στην χωροθέτηση των χρήσεων γης, ώστε κάθε επενδυτής να γνωρίζει εκ των προτέρων πού μπορεί να λειτουργήσει την επιχείρησή του
στ. Βελτίωση της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό

8. Ποιο από τα παρακάτω είναι πιο σημαντικό για την Αγροτική Ανάπτυξη; (μέχρι 2 επιλογές)

α. Οι νέοι αγρότες να περνούν υποχρεωτικά από εκπαίδευση, προκειμένου να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις από την ΕΕ
β. Φορολογικές εκπτώσεις για ομάδες παραγωγών
γ. Ειδικά κίνητρα για αναδασμό της γης
δ. Αύξηση ενισχύσεων στις μονάδες με εξαγωγικό προσανατολισμό

9. Σε ποιον τομέα θεωρείτε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην Υγεία;

α. Στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας (αντικαπνιστική πολιτική, αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, προληπτικές εξετάσεις, αγωγή υγείας στα σχολεία, κ.λ.π.)
β. Στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στη νοσοκομειακή περίθαλψη

10. Για να συνεχίσει το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία να καταβάλουν συντάξεις τι κατά την άποψή σας απαιτείται να γίνει; (μέχρι 2 επιλογές)

α. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ώστε να αυξηθούν οι εισροές στα ασφαλιστικά ταμεία και τα δημόσια ταμεία
β. Άμεση κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων
γ. Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας
δ. Περιορισμός επιδοτήσεων σε «ευγενή» ταμεία
ε. Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών & φόρων
στ. Καθορισμός του ύψους των συντάξεων πέραν της εθνικής σύνταξης βάσει των καταβαλλόμενων εισφορών

11. Με ποια από τις δύο παρακάτω προτάσεις συμφωνείτε;

α. Πρέπει να διατηρηθεί ο σημερινός συνδικαλιστικός νόμος, γιατί προστατεύει τους εργαζομένους.
β. Πρέπει να αλλάξει, προκειμένου να καταργηθούν τα προνόμια των συνδικαλιστών.

12. Πως μπορεί να βελτιωθεί η λειτουργία του Δημοσίου στην Ελλάδα; (μέχρι 2 επιλογές)

α. Με αξιολόγηση των στελεχών και των υπηρεσιών του από ανεξάρτητο φορέα
β. Με περιορισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών
γ. Με αποκέντρωση αρμοδιοτήτων σε φορείς της αυτοδιοίκησης, δηλαδή Δήμους και Περιφέρειες
δ. Με συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών
ε. Με διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω Internet

13. Προκειμένου να είναι πιο γρήγορη η απονομή δικαιοσύνης πως κρίνετε τις παρακάτω επιλογές;

α. Επέκταση του ωραρίου των δικαστηρίων
Συμφωνώ Διαφωνώ
β. Επιμήκυνση του δικαστικού έτους κατά ένα μήνα
Συμφωνώ Διαφωνώ
γ. Διεύρυνση της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών
Συμφωνώ Διαφωνώ
δ. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των δικαστηρίων
Συμφωνώ Διαφωνώ

14. Για την εξυγίανση της λειτουργίας των ραδιοτηλεοπτικών μέσων χρειαζόμαστε:

α. Περιορισμένο αριθμό καναλιών με προϋποθέσεις λειτουργίας που καθορίζει η κυβέρνηση.
β. Ελεύθερη ίδρυση και λειτουργία καναλιών βάσει των τεχνολογικών δυνατοτήτων.

15. Ποιά από τις παρακάτω δράσεις κρίνετε πιο σημαντικές για την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών; (μέχρι 2 επιλογές)

α. Να εντοπιστούν οι περιοχές με τη μεγαλύτερη παραβατικότητα και να γίνουν στοχευμένες δράσεις σε αυτές, π.χ. με πιο εντατική αστυνόμευση στις εν λόγω περιοχές
β. Να καθιερωθούν συστηματικές περιπολίες στις γειτονιές
γ. Μηδενική ανοχή σε κάθε είδους παραβατική συμπεριφορά, με αυστηρή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας
δ. Αύξηση των αποδοχών των αστυνομικών

16. Πρόσφατα η Νέα Δημοκρατία παρουσίασε τις θέσεις της για το Προσφυγικό/ Μεταναστευτικό. Ποιες θεωρείτε ότι είναι πιο σημαντικές; (μέχρι 2 επιλογές)

α. Αποτελεσματικότερη φύλαξη και προστασία των συνόρων της χώρας
β. Διαχωρισμός προσφύγων/μεταναστών
γ. Εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης σε οργανωμένους χώρους φιλοξενίας
δ. Αυστηρός έλεγχος για την αποφυγή παραβατικών συμπεριφορών από τους πρόσφυγες/μετανάστες.
ε. Άμεση διαδικασία αποχώρησης από την Ελλάδα όσων μεταναστών δεν πληρούν τις προϋποθέσεις παραμονής

17. Με ποιόν από τους παρακάτω τρόπους βελτιώνεται το δημόσιο σχολείο; (μέχρι 2 επιλογές)

α. Να μπορούν οι γονείς να επιλέγουν σχολείο ανάλογα με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και όχι με κριτήριο τη διεύθυνση διαμονής
β. Την αύξηση των Πρότυπων/Πειραματικών σχολείων
γ. Την αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών των ολοήμερων σχολείων
δ. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα να διαμορφώνεται μέρος του προγράμματος σπουδών ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες
ε. Με περιορισμό της διδακτέας ύλης και των ωρών διδασκαλίας

18. Η χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ πρέπει να συνδέεται με:

α. Τον αριθμό των φοιτητών τους
β. Την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε κάθε ίδρυμα μετά από αξιολόγηση

19. Ο αριθμός των φοιτητών που εισέρχονται κάθε χρόνο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να ορίζεται:

α. Από το Υπουργείο Παιδείας
β. Από το κάθε ίδρυμα ξεχωριστά ανάλογα με τις δυνατότητές του

20. Σε ποια ζητήματα του περιβάλλοντος πρέπει να δοθεί προτεραιότητα; (μέχρι 2 επιλογές)

α. Στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
β. Στην αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων
γ. Στον περιορισμό του αριθμού των ανεξέλεγκτων χωματερών
δ. Στην προστασία των δασικών εκτάσεων & του αιγιαλού
ε. Στη δημιουργία ελεύθερων χώρων πρασίνου στις αστικές περιοχές

Δημοφιλή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *