Ο πολιτικός γάμος στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αποτελούσε τον βασικό τύπο γάμου. Στην Ελλάδα, ωστόσο, άργησε χαρακτηριστικά να εφαρμοστεί… «Ο πολιτικός γάμος στην Ελλάδα και τα εμπόδια ως την καθιέρωσή του»